Column

Oude koeien

Vincent Bijlo, cabaretier en schrijver

  1 minuut leestijd

Vincent Bijlo

Het is niet omdat ik nog eens even lekker zout in een wond wil wrijven, maar ik zou jullie graag even deelgenoot willen maken van een gesprek dat ik een maand of 3 geleden voerde.

Het ging over die koeien, stieren denk ik eigenlijk meer, of is dat al te seksistisch. Het waren er niet heel veel, zo’n 2 a 3 % van bestuurders en commissarissen bij corporaties, maar toch, je zal ze maar op je verjaardag hebben. Ik hoef jullie niet te vertellen wat ze deden.

Ik zat met een vrouw te praten in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, ik presenteerde daar een avond van de Landelijke Cliëntenraad over het hebben van schulden.

Ze is sinds kort schuldenvrij. Ze komt nu op voor mensen die in het treurige schuldenmoeras zijn gezakt. ‘Ooo, ooo oo, hoe durven ze’, zei ze, ‘wat een onbeschaamde kapitalisten zijn dat zeg. Zo cynisch als de wereld is kan ik hem niet bedenken. Een aantal van die huizen die die bestuurders en commissarissen verhuren waren vroeger eigendom van de corporatie, moet je nagaan! Je gelooft het gewoon niet als je het hoort. Waar is de ziel van die mensen? Hebben die geen geweten, geen medegevoel, geen morele standaard?’ Ze schreeuwde nu echt.

‘Pats, daar ging de reputatie van de sector’


‘En dan hebben die mensen het over scheefwoners’, brulde ze. ‘Zij zijn de echte scheefwoners.’

Pats, daar ging de reputatie van de sector. Ik zag in mijn hoofd alweer topmannen in Maserati’s rijden. Ik zou natuurlijk tegen de boze vrouw kunnen zeggen: ‘Het zijn de enkelingen die het verpesten voor de rest’, wat natuurlijk ook zo is, maar ik zei het niet. Waarschijnlijk zou ik dan de volle laag hebben gekregen.

Ik hoor intussen uit het veld dat er heel veel mensen in de sector in het hele land bezig zijn de bezem op dit onderwerp er doorheen te halen. Dat is maar goed ook, want als er één sector is die dit soort gedrag niet kan gebruiken dan is het die van de corporaties.

Deze uitwassen, die overigens altijd net binnen de grenzen van de wet blijven, verdienen een krachtig antwoord. Zo krachtig en bezield dat het andere sectoren ook kan inspireren om dezelfde hoge morele standaards te hanteren als die jullie aan het voorbereiden zijn.

Wat Aedes betreft is het zowel voor corporatiebestuurders als voor commissarissen in principe niet gewenst dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat bestuurders en commissarissen privé woningverhuur altijd melden en laten beoordelen. Aedes werkt samen met Aw, VTW en NVBW de beoordelingscriteria verder uit. Lees het standpunt van Aedes over dit onderwerp.

Foto: Werry Crone

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerd