Commentaar

‘Betaalbaar wonen is een gedeelde verant­woordelijk­heid’

Martin van Rijn, voorzitter

  1 minuut leestijd

 

Martin van Rijn

Enige tijd geleden kwam de Commissie sociaal minimum met een duidelijke oproep: uitkeringen, minimumloon en huurtoeslag moeten omhoog om ervoor te zorgen dat mensen met weinig inkomen kunnen rondkomen. Het liet voor mij zien hoe belangrijk en actueel het thema ‘betaalbaarheid’ is, tot op de dag van vandaag.

De hoge inflatie van de afgelopen tijd maakt natuurlijk ook dat het onderwerp nauwelijks uit de journaals en kranten is weg te denken. Toch blijft het pijnlijk om geconfronteerd te worden met de harde cijfers. Alleenstaanden met een minimuminkomen komen € 100 tot € 200 per maand te kort, sommige gezinnen zelfs € 500.

‘Veel huishoudens komen geld te kort’


Woningcorporaties dragen nadrukkelijk hun steentje bij. Op 1 juli is bij ongeveer 600.000 huurders de huur verlaagd naar € 575. Dit jaar verhogen corporaties de huur niet met inflatie maar met 2,4%, waardoor mensen een kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur.

Er kleven voor corporaties ook nadelen aan dergelijk maatregelen, die ik goed begrijp. De ene corporatie moest veel meer huren verlagen dan de ander. Maar tegelijkertijd laten we zo als sector zien dat we de betaalbaarheidsopgave, naast nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid, als een serieuze opgave zien.

We kunnen het niet alleen, zo liet het eerder genoemde rapport al zien. Want ondanks die huurverlaging, en ondanks de beperkte huurverhoging dit jaar, komen veel huishoudens geld tekort. De huren verder verlagen zou ertoe leiden dat de nieuwbouw- en verduurzamingsopgave minder haalbaar worden. Dan ben je de ene huurder aan het helpen, ten koste van de andere huurder of de woningzoekende die misschien al járen op de wachtlijst staat.

‘Verhoog die huurtoeslag zodat mensen hun woonlasten kunnen betalen’


Betaalbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van corporaties én overheid, die de samenleving als geheel vertegenwoordigt. Daarom zeg ik: huurtoeslag moeten we niét versoberen en zeker niet afschaffen. Zorg ervoor dat die huurtoeslag juist wordt verhoogd, zodat mensen hun woonlasten kunnen betalen.

De verhoging van het minimumloon afgelopen jaar was mooi een noodzakelijk, maar verdere verhoging van het inkomen van minima is nodig. De overheid moet hierin verantwoordelijkheid blijven nemen. En wij moeten blijven zorgen voor betaalbare huurwoningen.

Betaalbaar wonen is een gedeelde verantwoordelijkheid van woningcorporaties en de overheid, vindt Aedes. Lees meer over de visie van Aedes op betaalbaar wonen en huurbeleid.

Foto: Phil Nijhuis

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen