Goedemorgen

Bas Sievers

Bestuurder van Woonpartners in Helmond

  4 minuten leestijd

‘Sneller en kwalitatief beter bouwen lukt alleen als we stoppen met metselen.’ Bas Sievers, bestuurder van Woonpartners, is een groot voorstander van conceptuele woningbouw. En van samenwerken in bouwstromen.

‘We hebben meer voordeuren nodig. Dat kunnen we sneller en slimmer doen. En een stuk minder duur. Dat is een belangrijke drijfveer voor mij’, zegt Bas Sievers. Hij begon zijn werkende leven 25 jaar geleden op de verhuurafdeling van een commerciële belegger.

‘Wat mij bewoog was de vraag: wat maakt dat iemand stopt de huur te betalen? Dat doet iemand niet voor de grap. Wat is daar aan de hand?’ Zijn baas vond dat hij de goede vragen stelde, maar in het verkeerde bedrijf. Bas stapte over naar een woningcorporatie in Eindhoven. ‘Dat paste me als een jas. Sindsdien ben ik in de sector gebleven. Hier kan ik een bijdrage leveren om mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. Bij woningcorporaties zit dat in het dna.’

Ambities voor nieuwbouw

Bas heeft in allerlei verschillende functies bij corporaties in Limburg en Noord-Brabant gewerkt voordat hij 3,5 jaar geleden bestuurder werd bij Woonpartners, de grootste corporatie in Helmond. Op dat moment vooral een beherende organisatie met goede cijfers van de huurders. Maar zonder nieuwbouwambities.

Bas Sievers

Bas Sievers (48)

Bestuurder van: Woonpartners 
(90 medewerkers, 7.500 woningen in Helmond)
Rijdt: KIA e-NIRO
Thuissituatie: getrouwd, 2 kinderen en pup Bo
Opleiding: Bouwkunde in Heerlen en Real Estate Management in Eindhoven
Nevenactiviteiten: Programmaraad DitisHelmond

‘Daarover ging mijn eerste gesprek met de raad van commissarissen: Helmond ligt in een groeiregio, er staan veel mensen op de wachtlijst voor een huis, we hebben geld op de bank staan en we willen niet groeien?... Sorry. Dat kan niet.’ Samen met de RvC heeft Bas een nieuwe strategie en portefeuilleplan voor de corporatie gemaakt, mét een hoge ambitie om woningen te bouwen.

7 voor de prijs van 6

Woonpartners is nu 1 van de 13 woningcorporaties die samen met 9 gemeenten de bouwstroom WoonST van 1.000 nieuwe conceptuele woningen in gang heeft gezet voor de Stedelijke Regio Eindhoven. ‘In de prijsvorming betekende dat 7 woningen voor de prijs van 6, prijspeil 2020. Zo kunnen we met huurdersgeld meer voordeuren maken. Massa is kassa.’

‘Mensen helpen die een steuntje in de rug nodig hebben, dat zit in het dna bij woningcorporaties’


Alle deelnemende partijen hebben zich eraan gecommitteerd de projecten in de bouwstroom met voorrang te behandelen. Zo zit in het vergunningentraject een aantal stappen waar een gemeente steeds 6 weken over mag doen. ‘In WoonST oefenen we om elke stap steeds op dag 1 in week 1 te doen en er zo versnelling in te krijgen.’

Keurmerk voor conceptwoningen

Over samenwerken zegt Bas: ‘Voor mij en mijn collega’s in de regio is ‘niet alleen werken’ vanzelfsprekend. Als er bouwgrond beschikbaar komt dan hebben we het er samen over en gaat de partij bouwen die het meest voor de hand ligt. Bij moeilijkheden helpen we elkaar en we vieren samen onze successen.’

Een tweede bouwstroom is in de regio in voorbereiding, dit keer ook met een circulaire en biobased ambitie. Dat is op dit moment nog ‘kinderschoenenwerk’.

Bas Sievers

Bas Sievers

Voor Bas een zoektocht naar wat voor opdrachtgever een woningcorporatie moet zijn. ‘Wij bouwen niks. Wij geven alleen opdracht om te gaan bouwen. We willen niks voorschrijven, die tijd hebben we gehad. Dus welke vraag moeten wij dan stellen, zodat de bouwketen tot een eindproduct komt dat zo circulair en biobased mogelijk is?’

Conceptueel bouwen in een bouwstroom betekent een flinke versnelling. ‘Ik denk dat het niet heel lang meer zal duren of we bouwen binnen een dag een huis.’ Maar dan heb je voorafgaand aan de bouwstart nog altijd 7 jaar aan procedures.

‘Uiteindelijk zijn al die stenen maar een middel om mensen een thuis te bieden’


‘Eigenlijk hebben we een Rijksdienst voor Woningconcepten nodig. Een automodel krijgt ook maar één keer een toelating. Met een keurmerk voor conceptwoningen op de locatie-ongebonden eisen zet je 70% van het vergunningentraject al aan de productkant. Dat scheelt een hoop tijd. Wat er dan overblijft aan procedures is locatiegebonden: het inspraak- en participatieproces bij een gemeente.’

Met respect met mensen omgaan

Alle aandacht die we nu hebben voor het versnellen van nieuwbouw is heel erg nodig, vindt Bas. Maar procentueel is het een heel kleine toevoeging aan de 2,3 miljoen woningen die woningcorporaties beheren. ‘Die bestaande huizen moeten we goed beheren en verduurzamen, want dat is de drijvende kracht van onze financiering. Maar uiteindelijk zijn al die stenen maar een middel.’

‘Waar het mij om gaat, is dat we mensen een huis bieden waar zij zich thuis voelen. Een veilige plek in een fijne omgeving. Het motto van Woonpartners weerspiegelt dat: Thuis in hechte buurten. We zijn dienstverlenende organisaties die goed en met respect met mensen moeten omgaan. Dat is, wat mij betreft, de vanzelfsprekendheid die woningcorporaties horen uit te stralen.’

Meer lezen over bouwstromen en conceptueel bouwen?

Nieuwbouw in een bouwstroom (Aedes-Magazine 4-2021). En kijk ook eens op Aedes.nl bij het onderwerp De bouwstroom. Daar vind je veel informatie en praktijkvoorbeelden. Corporaties werken inmiddels in 7 regio’s samen aan een bouwstroom.
Conceptueel bouwen is 22% goedkoper en 16 maanden sneller vergeleken met traditioneel bouwen. Dat is recent gebleken uit een onafhankelijk onderzoek van IGG bouweconomie en Netwerk Conceptueel Bouwen. Met conceptueel bouwen is het mogelijk om 4 woningen te bouwen, voor de prijs van 3 (traditionele) woningen. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de woning. 

Tekst: Margriet Pflug, foto’s: Loraine Bodewes

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen