Feiten en cijfers

Versneld verduurzamen:

hoe staan we ervoor?

Woningcorporaties hebben afgesproken woningen met een slecht energielabel (EFG) versneld te verbeteren, zodat huurders comfortabeler kunnen wonen en een lagere energierekening hebben. Daarnaast werken corporaties hard aan de energietransitie. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn.

Het aandeel woningen met een EFG-label is afgelopen jaar afgenomen van 247.300 in 2022 naar 180.700 woningen in 2023. Een afname met 26,9%. De afgelopen jaren hebben corporaties flinke verduurzamingsstappen gezet.


Cijfers energielabels

Cijfers warmtenet

Illustratie huisje

Cijfers zonnepanelen

Cijfers warmtepomp

Bron: Aedes-forecast, Shaere, WoOn

Meer verduurzamingscijfers vind je op Aedes.nl.

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen