Commentaar

‘Verduurzamen kan niet snel genoeg gaan’

Martin van Rijn, voorzitter

  1 minuut leestijd

Martin van Rijn

De corporaties willen hun steentje bijdragen om de opwarming van de aarde te beperken. Maar net zo belangrijk is het om de energiekosten voor huurders betaalbaar te houden. Met de gestegen energieprijzen is dat het afgelopen jaar best ingewikkeld gebleken.

Energierekeningen van veel huishoudens verdubbelden en – met name de grotere – corporatiewoningen kunnen ook met een redelijk energielabel tot hoge energiekosten leiden. Kortom: genoeg reden om nog sneller te isoleren en zoveel mogelijk corporatiewoningen te verduurzamen.

We doen wat we kunnen, maar hebben ook te maken met uitdagingen op verschillende terreinen. Materialen moeten voor handen zijn. Maar vooral mensen die het werk uitvoeren moeten er voldoende zijn. En logistiek moet alles gepland, waarbij we bewoners goed moeten betrekken. Een complexe klus, die gewoonweg tijd kost. Tijd die er eigenlijk niet lijkt te zijn, want verduurzamen kan niet snel genoeg gaan.

Daarom blijven we doorgaan met het plaatsen van zonnepanelen, doorgaan met het installeren van warmtepompen. En zijn corporaties betrokken bij steeds meer warmtenetten. Ook daarbij zijn er volop uitdagingen, zeg ik met gevoel voor understatement.

‘Als we op alle niveaus samenwerking zoeken, dan kunnen we sneller dan we denken’


Bij warmtenetten hebben huurders op sommige plekken te maken met oplopende kosten voor vastrecht waardoor weerstand ontstaat. Terwijl we alle oplossingen die zorgen voor verduurzaming hard nodig hebben. Wij moeten er alert op blijven dat deze óók voor huurders aantrekkelijk zijn. En dan hebben we nog te maken met netcongestie: een steeds grotere bottleneck waardoor renovatieprojecten forse vertraging oplopen die eigenlijk niet aan huurders zijn uit te leggen.

Net als bij het realiseren van nieuwbouw, vergt verduurzamen intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Door processen op elkaar af te stemmen en samen te kijken waar het efficiënter en duurzamer kan, kunnen we sneller. Sneller dan we denken of gewend zijn. De bouw- en verbouwstromen die in dit magazine aan bod komen, laten ons zien wat er allemaal mogelijk is. We moeten op alle niveaus de samenwerking opzoeken met de installatie-industrie, met aanbieders van biobased materialen, met netbeheerders en met conceptuele bouwers.

Ook gemeenten en andere overheden kunnen bijdragen aan deze versnelling. Want ook in de vergunningverlening, bij het opstellen van een soortenmanagementplan of het werken met type-goedkeuring van woningconcepten kunnen we nog flinke tijdswinst boeken. Dergelijke ideeën kwamen terug op de Woontop op 29 februari. Daar presenteerden 12 partijen – van de VNG, Neprom tot Bouwend Nederland en de Woonbond – de gezamenlijke Uitvoeringsagenda Wonen. Ik vind de betrokkenheid van deze coalitie hoopgevend. Er is bij heel veel partijen de wil om beter en meer samen te werken en op verschillende terreinen te versnellen.

Lees op Aedes.nl meer over wat de samenwerkende partijen van de Uitvoeringsagenda Wonen nodig hebben om te werken aan oplossing van de wooncrisis de komende jaren.

Foto: Phil Nijhuis

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen