Goedemorgen

Jan Wim Franken

Bestuurder van Brederode Wonen in Bloemendaal en Velsen

  4 minuten leestijd

‘De volkshuisvesting is echt een geweldige sector om in te werken.’ Jan Wim Franken, bestuurder van Brederode Wonen vertelt tijdens het ontbijt enthousiast waarom hij het een voorrecht vindt om voor een corporatie te werken.

‘Dat je met je werk iets kunt betekenen voor andere mensen, dat vind ik enorm waardevol’ Jan Wim Franken is 2,5 jaar bestuurder van Brederode Wonen. Hij noemt zich nadrukkelijk volkshuisvester. Een geuzennaam voor hem: ‘Ik ben in de volkshuisvesting opgevoed met oude socialistische idealen zoals het verheffen van het volk. Dat speelt nu niet meer zo, natuurlijk. Wel heeft die achtergrond me intrinsiek gemotiveerd voor dit vak.’

‘Volkshuisvester is een geuzennaam’


Dat herkent hij ook bij heel veel collega’s, of ze nou besturen, in de projectontwikkeling bezig zijn, in de huurincasso of in het sociaal beheer. ‘Ik ervaar iets ondefinieerbaar gemeenschappelijks. Een sterk ‘wij’-gevoel. Dat merk ik bijvoorbeeld in de bereidheid om elkaar bijvoorbeeld als bestuurder collegiaal advies te geven. Onderling heb je aan een half woord genoeg.’

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

De keerzijde kan zijn dat je in een volkshuisvestingsbubbel terecht komt. Al zal dat niet in zo’n vaart lopen door de opgaven waar corporaties voor staan, denkt Jan Wim: ‘Om onze resultaten te behalen moeten we samenwerken met zoveel verschillende partijen; zorg en welzijn, de bouwwereld, de politiek, noem maar op. Dat vraagt snel en makkelijk kunnen schakelen en je kunnen verstaan met mensen in allerlei verschillende vakgebieden.’ Bij een kleine organisatie als Brederode Wonen geldt dat des te meer: ‘Hier moet je met elkaar een breed palet bestrijken. Zeker ook als bestuurder. Juist dat maakt mijn werk zo leuk!’

Jan Wim Franken

Jan Wim Franken (58)

Bestuurder van: Brederode Wonen (18 medewerkers, bijna 1.600 woningen in gemeenten Bloemendaal en Velsen )
Rijdt: 3 dagen met de trein en 2 dagen met de auto
Thuissituatie: getrouwd met Audrey, geen kinderen
Opleiding: Toegepaste Huishoudwetenschappen (HBO; Nieuw Rollecate, Deventer) en Planologie Universiteit van Amsterdam
Nevenactiviteiten: bestuurslid NVBW, vertrouwenspersoon volleybalvereniging

Jan Wim Franken heeft een lange staat van dienst in managementfuncties bij onder andere Ymere, Woningbedrijf Velsen en Vidomes. ‘In die leidinggevende rol vind ik het enorm leuk om mensen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het belangrijk daar aandacht voor te hebben. Vooral jongere medewerkers vragen daar ook om. In onze sector zijn daar gelukkig volop mogelijkheden voor.’

Collega’s meenemen en motiveren

Zelf aarzelde hij nog even of hij de stap zou zetten naar een eindverantwoordelijke bestuursfunctie. ‘Maar ik was mijn medewerkers bij Vidomes zo aan het stimuleren in hun ontwikkeling. Dan kon het niet zo zijn dat ik bleef zitten waar ik zat.’ Jan Wim ging aan de slag als bestuurder bij Brederode Wonen op het moment van de Nationale Prestatieafspraken in ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing voor corporaties.

Die landelijke prestatieafspraken hebben lokaal van alles in beweging gezet, ziet hij. In met name Bloemendaal zijn er eindelijk mogelijkheden te bouwen voor de zo noodzakelijke uitbreiding van sociale huur. Voor Brederode Wonen betekent het een verschuiving in werkzaamheden: van voornamelijk beheer naar tempo zien te maken met bouwen en verduurzamen. Grote veranderingen voor de mensen die bij Brederode Wonen werken, ziet Jan Wim, zeker in zo’n kleine organisatie.

‘De Nationale prestatieafspraken hebben lokaal van alles in beweging gezet’


‘Het is mijn rol om mijn collega’s in die verandering en versnelling mee te nemen en ze te motiveren. Tegelijkertijd vraagt het van mij goed in de gaten te houden of ik de organisatie meekrijg. Het is continue balanceren: tempo maken zonder te ver voor de troepen uit te lopen, maar soms ook gas terugnemen. Maar als iets urgent is, zoals het wegwerken van EFG-energielabels, dan moet het natuurlijk wel rap. Ik voer daarover ook het gesprek met mijn raad van commissarissen. Die balans managen is voor bestuurders wat mij betreft een belangrijke competentie de komende tijd.’

Jan Wim Franken

Gloei van trots

Het nieuwe strategische ondernemingsplan van Brederode Wonen (‘Thuis geven’) is net klaar. Naast uitbreiding ligt er nog een flinke verduurzamingsopgave in de regio: relatief veel eengezinswoningen uit de jaren 80 enerzijds, maar ook monumentale woningen met een rieten kap. ‘Als ik die huizen zie dan gloei ik van trots, dat we dit mogelijk kunnen maken! Mensen blijven daar hun hele leven wonen, omdat ze het er zo naar hun zin hebben en geef ze eens ongelijk. Maar voor die verduurzamingsopgave is wel specifieke, vaak van buiten te halen kennis nodig. Dat is sowieso nodig in een kleine organisatie.’

‘In Bloemendaal is het bouwen van sociale huurwoningen niet zo vanzelfsprekend’


Voor wat betreft nieuwbouw is de ambitie om in 4 jaar tijd 70 sociale huurwoningen bij te bouwen. Anders dan in Velsen is in Bloemendaal het bouwen van sociale huurwoningen niet zo vanzelfsprekend: daar is nu maar 16% van de woningen sociale huur. Jan Wim: ‘Gelukkig heb ik te maken met geweldige wethouders, zowel in Bloemendaal als in Velsen. In de gemeenteraad van Bloemendaal merk je nog wel bij sommige partijen het oude sentiment van sociale huur zo veel mogelijk buiten de deur willen houden. Onbegrijpelijk en boosmakend!’

Sommige huurders gaan daar zelf soms ook in mee, vertelt Jan Wim. De politieke discussie gaat meer en meer over specifieke eigen belangen in plaats van het algemene belang. ‘Ik vind dat een verontrustende ontwikkeling. Samen met mijn collega’s maar ook met de wethouders probeer ik verbinding te blijven maken. En al die woningzoekenden een gezicht te geven door zo goed mogelijk het verhaal te vertellen over de noodzaak van meer betaalbare huurwoningen in ons werkgebied.’

Rijkssteun onontbeerlijk om 100.000 woningen per jaar te bouwen
Ondanks nieuw beleid, nieuwe wetsvoorstellen, Woondeals en Prestatieafspraken gaat de uitvoering van alle (nieuw)bouwambities niet snel genoeg. Er wachten nog steeds heel veel mensen op een (ander) huis. Daarom hebben 12 bij woningbouw betrokken partijen waaronder Aedes opnieuw de handen ineen geslagen en samen de Uitvoeringsagenda Wonen opgesteld. Daarin staat wat deze partners kunnen en willen doen om sneller wél jaarlijks 100.000 toekomstbestendige woningen te realiseren. En wat ze daarbij van het Rijk nodig hebben.

Tekst: Margriet Pflug, foto’s: Joke Schut

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen