Edwin Enklaar

Dick Rikkers     

Fleur Imming

Blikopener

Sloop en nieuwbouw in Harderwijk

‘Betrek bewoners bij elke stap in de wijkaanpak’

  3 minuten leestijd

Na een lange en intensieve voorbereiding en sloop van de oude woningen heeft UWOON de nieuwbouw van 78 woningen in de Harderwijkse Tinnegieterwijk in gang gezet. Corporatiebestuurder Fleur Imming, bewoner Dick Rikkers en wethouder Edwin Enklaar geven hun kijk op de afwegingen in het project.

Edwin Enklaar

Edwin Enklaar

wethouder Wonen in Harderwijk

‘Co-creatie is dé successleutel’


‘Vóór 2030 bouwen we met de corporaties in Harderwijk 1.000 sociale huurwoningen bij. Met de verstevigde Haagse regie op volkshuisvesting en het streven naar 30% sociale woningbouw in gemeenten moeten we aan de bak. Particulier grondbezit blijft hierbij een struikelpunt. Het komt vaak aan op het slim inpassen van verschillende typen woningen op inbreidingslocaties. Corporaties en de gemeente hebben elkaar nodig bij duurzame gebiedsontwikkeling. Bij elk project leer je weer van elkaar.’

‘In het project Tinnegieter hebben we het plan voor wijkvernieuwing met de huurders ontworpen. Het bestemmingsplan ging geruisloos door de gemeenteraad; dat komt bijna niet voor. Co-creatie is dé successleutel. Je moet hierbij wel intensief tijd durven investeren, want er gaat al snel een paar jaar besluitvorming overheen.’

Renovatie zou kapitaalvernietiging zijn

‘De keuze voor sloop/nieuwbouw was hier de meest logische. De woningen waren dusdanig verouderd dat renovatie kapitaalvernietiging zou zijn. Tegelijkertijd maakten de grondgebonden woningen met diepe tuinen de straten veel te smal. Door de straten te verbreden kunnen we verkeersstromen straks beter reguleren. De wijk krijgt meer adem.’

‘Het is een mooi voorbeeld van hoe je een wijk, die kampt met overlast en criminaliteit, verbetert als je er samen de schouders onder zet. Een gewogen bewonersmix, toekomstbestendige woningen en een groenere omgeving dragen ongetwijfeld bij aan de leefbaarheid in deze wijk en het omkijken naar elkaar.’

Dick Rikkers

Dick Rikkers

wijkbewoner van Tinnegieter

‘De verpaupering nam flink toe’


‘Op het moment dat je woning tegen de vlakte gaat, doet het wel even pijn. Ik ben een echte Hardewiker en geboren in de wijk. Maar het was hoognodig; de woningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarbij groeiden de overlast en verpaupering. Tot drugshandel aan toe.’

‘In eerste instantie gingen wij voor renovatie, dan weet je zeker dat je op je stekkie blijft. Maar ik ben blij dat we toch voor sloop zijn gegaan. We krijgen een mooie seniorenwoning met een tuin en er komt er een leuk parkje in de wijk. Daar kijk ik echt naar uit.’

Echt bij de voortgang betrokken

‘Ik ben zelf uitvoerend schilder en de werklui en uitvoerders komen hier geregeld even een bakkie doen. Ik houd een oogje in het zeil rond de bouwplaats en ben actief met het regelen van beplanting en containers voor het huisvuil.’

‘Ik ken de woningcorporatiewereld goed en weet dat huurders nog wel eens contact en terugkoppeling missen. Maar UWOON zet alles op alles om deze wijkaanpak te doen slagen. Je wordt echt bij de voortgang betrokken. Ik ben wel iemand die graag contact heeft met de buurt. Ik ga ook geregeld langs bij een buurvrouw van 85, even kijken hoe het met haar gaat.’

In deze aflevering van ‘Meer dan een huis’ praten we over de afwegingen tussen renoveren en sloop/nieuwbouw. Hoe weeg je de belangen van de individuele huurder af tegen die van de huurder in het algemeen? Over dilemma’s in deze afwegingen praten we met André Thomsen, emeritus hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer TU Delft en Sander Heinsman, bestuursvoorzitter van Portaal.

Fleur Imming

Fleur Imming

directeur-bestuurder corporatie UWOON

‘We zijn altijd dichtbij en aanwezig’


‘Natuurlijk stuit je op weerstand bij de sloop en nieuwbouw van 60 woningen in een oude stadswijk. Je doet een enorme ingreep in de leefomgeving van mensen. Maar ook bij hen leefde het besef dat er iets moest gebeuren. Daar kom je achter in een goed en oprecht gesprek.’

‘We hebben van meet af aan ingezet op een sterke relatie met de bewoners, de bouwer Trebbe en de gemeente. Zo ontstond onze gezamenlijke visie op een divers woningaanbod voor verschillende groepen huurders. Levensloopbestendig en laag in de energielasten; dat is natuurlijk enorm aantrekkelijk.

Met de bouw meegroeien

‘Een grote groep bewoners kijkt nu vanuit hun tijdelijke woning uit op de bouwput waar hun nieuwe woning komt. Ze kunnen letterlijk met de bouw meegroeien. Dichtbij en aanwezig zijn is ons devies. Zo komen in onze projecten herstructeringsmedewerkers veel over de vloer bij mensen en zien de problemen die er spelen. Het water staat sommige mensen aan de lippen. Is het armoedebeleid wel toereikend? Vraagt deze tijd om extra coulanceregelingen?’

‘Wij zitten er als corporatie bovenop maar multiproblematiek vraagt brede aandacht. Zeker als je beseft dat armoede maakt dat mensen minder goed rationeel kunnen nadenken. Corporaties lopen veel gaten dicht die vallen door overheidsbeleid. Dat gezegd hebbende, mogen we best meer credits krijgen voor het extra werk.’

Meer lezen over dilemma’s in de keuze tussen renovatie en sloop/nieuwbouw? Lees op Aedes.nl het artikel Hoe zit het nu met slopen en renoveren.

Of bekijk de Handreiking sloop/nieuwbouw of renovatie die Aedes gemaakt heeft op basis van inzichten van veel verschillende corporaties.

Tekst: Martijn Houwerzijl, fotografie: Chantal Spieard

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen