Achtergrond

Resultaatgericht samenwerken aan renovatie en onderhoud

‘We willen elkaar begrijpen, niet veranderen’

  5 minuten leestijd

Woningcorporaties beheren 2,3 miljoen sociale huurwoningen. Het vraagt een flinke investering in tijd en geld om die goed te onderhouden, te verduurzamen en op zijn tijd te renoveren. Hoe doe je dat zo goed, snel en voordelig mogelijk? Resultaatgericht samenwerken met bouw- en onderhoudsbedrijven blijkt daarbij de sleutel.

Woningcorporatie Woonwaard ging niet over een nacht ijs bij het selecteren van de juiste leveranciers om haar doel te realiseren om in 5 jaar 1.500 woningen gezonder en duurzamer maken. De zoektocht nam 6 maanden in beslag.

‘We streefden naar een langdurig samenwerkingsverband, met vaste partners’, vertelt directeur-bestuurder Nicole van Wijk van Woonwaard. ‘En die kies je niet zomaar. Dat kost tijd. Uiteraard zochten we naar een bedrijf dat de werkzaamheden ─ spouwmuurisolatie, aansluiting op het warmtenet, ventilatieverbetering ─ technisch zou kunnen bolwerken.’

Mensen op een ladder, illustratie van Yoko_Heiligers

Gedeelde visie op samenwerken

‘Maar veel belangrijker nog, we zochten naar een partij die onze visie op samenwerken deelt. Een partij die zegt: we gaan het samen doen. Gelijkwaardigheid speelt daarbij een grote rol. In proces en gedrag. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor bewonersbegeleiding. Hoe spreek je de mensen aan? Gaat dat fout en zegt een huurder: je komt mijn huis niet in, dan hebben we met elkaar een probleem.’ Uiteindelijk vond Woonwaard bij bouw- en onderhoudsbedrijven Lenferink en Logchies de juiste klik.

En dat pakt ook in de praktijk goed uit. Van Wijk: ‘Dat we goede partners zijn, bleek bijvoorbeeld toen we door afschaffing van de verhuurderheffing ineens veel meer middelen kregen. Daardoor konden we in dezelfde periode niet 1.500 woningen, maar 1.800 woningen verbeteren. We zijn met elkaar om tafel gegaan om te kijken hóe we dat konden realiseren. Het was duidelijk: we hadden meer capaciteit aan leverancierszijde nodig.’

Stichting Resultaatgericht Samenwerken is in 2015 opgericht met het doel kwaliteit en duurzaamheid bevorderen van vastgoedonderhoud door toepassing van resultaatgericht samenwerken (RGS).

Aedes, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Techniek Nederland werken samen aan het ontwikkelen en stimuleren van de toepassing van RGS. Bedrijven die de RGS-werkwijze beheersen, kunnen dit aantonen met het zogenoemde VGO-keurmerk.

Beginnen met RGS? Download de Handreiking beginnen met RGS op Aedes.nl

Open over wat haalbaar is

‘Maar onze leveranciers wezen ons ook op de noodzaak van opschaling aan onze kant. Eén projectmanager was niet meer genoeg. Daar hebben we naar geluisterd. Zo hebben we het samen ingevuld.’

Franck van Hooff, directeur klant en markt bij Lenferink beaamt dat. ‘We hebben stapsgewijs met elkaar een plan voor de uitvoering gemaakt en daar werken we nog steeds aan. Daarbij zijn we heel open over wat haalbaar is. We leven tenslotte in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en hoge inflatie.’

‘Ook wij voelen de schaarste aan vaklieden. Om die het hoofd te bieden, nemen we nieuwe mensen meteen mee aan boord en benadrukken we het belang van samenwerken. Zodat niet iedereen zijn eigen ding doet. Door die structuur hebben we nieuwe werknemers ook echt iets te bieden. Er valt hier veel te leren. Zo houden we goede krachten binnen.’

Franck van Hooff

Franck van Hooff
Directeur klant en markt bij Lenferink

‘Resultaatgericht samenwerken geeft structuur aan projecten’


Documenten gestandaardiseerd

Die intentie om met elkaar mee te denken geldt niet alleen voor de samenwerking met Woonwaard. Van Hooff: ‘Ook met onze partner Logchies pakken we zoveel mogelijk zaken samen aan. Zo hebben we bijvoorbeeld veel documenten gestandaardiseerd om administratieve rompslomp te vermijden.’

‘En vinden we elkaar in oplossingen op technisch gebied. We hebben allebei een test gedaan met de inzet van drones, om te kijken welke bruikbare informatie we hiermee, naast de meetstaat, nog meer kunnen winnen. De uitkomsten delen we met elkaar. Daarnaast zoeken we samen met Logchies hoe we balansventilatie kunnen verbeteren en betaalbaarder kunnen uitvoeren.’

Samenwerken werpt dus inderdaad zijn vruchten af. Kunnen we dan ook spreken van een samensmelting van alle betrokken partijen? Van Wijk: ‘Nee, dat niet. De samenwerking tussen ons is hecht, maar tegelijkertijd hebben we andere bloedgroepen. Zij zijn bouwers, wij zijn een woningcorporatie. We moeten elkaar begrijpen, maar we moeten elkaar niet willen veranderen. Wel nemen we onze partners graag mee in de ontwikkeling van Woonwaard. Zodat zij weten waarom we sommige besluiten nemen.’

Beluister de podcast van BouwendNederland over hoe de data uit reparatieverzoeken kan helpen om betere onderhoudsplanningen te maken. Ooijevaar Bevlogen Bouwers en woningcorporatie Wooncompagnie experimenteren daarmee op een nieuw dataplatform.

Prijzen en kostenbesparingen

Het is al gezegd, het is geen gemakkelijke tijd. Personeel is moeilijk te vinden en materiaalkosten stijgen. Hoe vinden de partners elkaar op financieel gebied? Van Wijk: ‘Prijzen van materialen stijgen of dalen met de dag. Daarover zijn we heel open naar elkaar. Tot nu toe weten onze leveranciers gelukkig steeds weer goede prijzen te scoren bij hun fabrikanten.’

‘We dagen hen ook uit op kostenbesparingen. En met succes. Zo hadden we een aantal huizen met slechte houten vloeren. De beslissing was eigenlijk al genomen: die moesten eruit. Maar Lenferink vond een bedrijf dat iets op de vloeren kon spuiten waardoor ze behouden konden worden. Een goede zet. Het heeft ons tijdwinst en een gigantische besparing in geld opgeleverd. Bovendien was het prettiger voor de bewoners, want die hoefden hun huis niet voor langere tijd uit.’

Lees door onder de illustratie.

Illustratie huis opknappen - Yoko Heiligers

Samen evalueren en leren

Natuurlijk loopt niet alles meteen van een leien dakje. Fouten worden er ook gemaakt. Van Wijk: ‘Zeer zeker. Maar daar durven we elkaar dan ook op aan te spreken. Om ervan te leren. We evalueren regelmatig. Wat ging er fout? En wat gaan we daarom anders doen in de toekomst? Samenwerken is een doorlopend proces.’

‘Een instrument als de leidraad van Stichting Resultaatgericht Samenwerken is daarbij een belangrijke houvast. Die biedt ons een volledig uitgewerkt gestructureerd proces dat wij graag omarmen.’

Nicole van Wijk
Directeur-bestuurder bij Woonwaard

‘Samenwerken is een doorlopend proces, we evalueren regelmatig’


Nicole van Wijk

Meerjarig samenwerken en kennisontwikkeling

Resultaatgericht samenwerken? Dat klinkt veelbelovend. Wat houdt dat in? Henk Visscher, hoogleraar aan Technische Universiteit Delft en bestuursvoorzitter van de Stichting resultaatgericht samenwerken legt uit: ‘Deze onafhankelijke stichting is opgericht met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud. Traditionele aanbestedingen waren vooral op prijs gericht. Maar dat bleek niet meer efficiënt.’

Onlangs zijn de resultaten van een onderzoek door adviesbureau Brink naar de meerwaarde van RGS gepresenteerd. Opbrengsten die naar voren kwamen:

  • meer voorspelbaarheid van werkzaamheden (ook voor bewoners)
  • meer rust in de organisatie
  • leuker werk
  • meer regie op het proces
  • kostenbesparingen.

Visscher: ‘Meerjarige samenwerking, meer grip op kwaliteit en nadruk op kennisontwikkeling blijken inmiddels veel meer op te leveren. Die manier van werken noemen we resultaatgericht samenwerken (RGS). Aan RGS is jarenlang onderzoek voorafgegaan, door verschillende partijen, en nog steeds wordt de methode regelmatig verbeterd.’

‘RGS wordt steeds breder omarmd en kan ook een nuttig hulpmiddel zijn bij het realiseren van de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting. We denken nu ook aan een verdere verbreding van RGS naar bijvoorbeeld het onderhoud van scholen en zorginstellingen.’

Henk Visscher

Henk Visscher
Bestuursvoorzitter Stichting resultaatgericht samenwerken

‘RGS kan een hulpmiddel zijn bij realisatie van de Nationale Prestatieafspraken’


Elke fase afzonderlijk afgesloten

Lenferink werkt al jaren volgens de richtlijnen van RGS en is er positief over. Van Hooff: ‘Het geeft vooral structuur. We pakken uitdagingen gefaseerd aan en elke fase wordt afzonderlijk afgesloten. Zo werken we efficiënter en sneller. Bovendien helpt het ons te leren van projecten en daardoor beter te worden.’

‘Woonwaard heeft RGS sinds kort ook omarmd en dat vind ik heel krachtig. Want je moet wel durven om veranderingen in je organisatie door te voeren. We hebben een superleuke samenwerking. Op een vaste dag in de week werken we met zijn allen op kantoor bij Woonwaard. 2 keer per jaar houden we een samenwerkingsdag met alle betrokkenen, waarop we een activiteit ondernemen. Zo hebben we een keer fietsen voor Afrika in elkaar gezet en de laatste keer deden we een spel á la Expeditie Robinson. En af en toe samen een biertje drinken om elkaar beter te leren kennen draagt ook zeker bij aan een goede samenwerking.’

Tekst: Tessa Bosman, illustratie: Yoko Heiligers

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen