Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2022

Commentaar

De zoektocht naar circulariteit

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

Voor de woningcorporaties liggen er grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. Dat is geen nieuws, want onze sector is daar al flink mee aan de gang. Verduurzamen door isoleren en installeren, duurzaam bouwen, innovatie en industrieel en modulair bouwen, het zijn allemaal onderwerpen waar we zo’n beetje elke dag bezig zijn.

Circulariteit is een ander deel van de duurzaamheidsopgave. We hebben ‒ denk ik ‒ allemaal wel het besef: daar moeten we mee aan de slag. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat verstaan we onder circulariteit? Weten we daar al voldoende van? In hoeverre bijten circulair bouwen en de energietransitie elkaar? Allemaal vragen waarop we nog een antwoord moeten vinden.

Dit jaar is een kennisprogramma circulariteit gestart waarmee Aedes dit thema een stap verder wil brengen. Natuurlijk gebaseerd op de kennis, kunde en ervaringen van de kopgroep van woningcorporaties die hier al langer mee bezig zijn. Maar ook om te onderzoeken hoe circulariteit een bijdrage kan leveren aan een snellere realisatie van de klimaatdoelstellingen en onze verduurzamingsopgave.

 ‘In deze fase van ontwikkeling van circulariteit is het vergaren en delen van kennis essentieel’

In de zoektocht naar circulair bouwen en beheren zullen we dus gebruik moeten maken van ervaringen binnen en buiten de sector. En van de wetenschap op dit terrein, die ook nog volop in ontwikkeling is. Juist in deze fase van ontwikkeling van circulariteit is het vergaren en delen van kennis essentieel.

Ik hoop dat de verhalen in dit magazine eraan bijdragen dat onze sector voorop kan blijven lopen, waar het gaat om duurzaamheid. De prestaties die onze sector op het terrein van de duurzaamheid nu al levert, zijn indrukwekkend. Misschien zijn wij wel kampioen verduurzaming. Om kampioen te blijven, moeten we ook steeds verder denken over circulariteit, én steeds meer durven doen.

Meer lezen over dit onderwerp?
Op Aedes.nl vind je bij het onderwerp Verduurzaming meer informatie over circulariteit.
Ook werkt Aedes samen met andere brancheverenigingen in Lenteakkoord 2.0 aan het verankeren van circulair industrieel bouwen in de praktijk.