Colofon

Aedes-Magazine is zowel een gedrukte als een digitale uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties. Aedes-Magazine is gratis en verschijnt 4 keer per jaar.

Abonnementen gedrukt: (088) 2333700, publicaties@aedes.nl

Abonnementen online: www.aedes.nl/abonneren

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Zij werken dagelijks aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die om welke reden dan ook steun in de rug nodig hebben. Corporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. 1 op de 3 huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. Ongeveer 270 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche.

Redactie: Margriet Pflug en Natasja Verheij (hoofd- en eindredactie); Leonie Harbers en Wiebeke Sittrop (redactie); Devika Mangal en Carolien van der Ploeg (productie). M.m.v. Nanda de Beer, Selma van der Bijl, Vincent Bijlo, Curve, Brigitte Donders, Joas Deinum, Floris Dogterom, Caroline van Dijk, Aad Goudappel, Martijn Hartwig, Martijn Houwerzijl, Dirk Jansen, Frank Jansen, Marlies Kolthof, Marissa Lammes, Eline Lubberts, Els Mannaerts, Goedele Monnens, Arie Meijer, Clemy de Rooij, Chantal Spieard, Peter Steeman, Wolter Top, Lisette Vos, Martin Waalboer, Kim van de Wetering

Grafische vormgeving online: Magzmaker/Fullmoon

Advertenties gedrukte versie: SGNM, Oscar van den Bosch, Meander 651, 6825 ME Arnhem
T (085) 003 02 86, E oscar@sgnm.nl, I www.sgnm.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties
Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
Postbus 93121, 2509 AC Den Haag

Auteursrechten voorbehouden

Aedes vereniging van woningcorporaties hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?