Commentaar

‘Aandacht voor iedereen’

Martin van Rijn, voorzitter

  1 minuten leestijd

Martin van Rijn

Uit een opinieonderzoek in opdracht van Aedes in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bleek dat maar liefst 1 op de 5 respondenten niet woont zoals ze zouden willen. Een kwart daarvan is gestopt met zoeken omdat ze toch geen kans maken. Het tekent de wooncrisis waarin we verkeren en het grote gebrek aan doorstroming.

In deze crisis moeten we ook mensen uit zogenoemde aandachtsgroepen een huis bieden. Denk aan dak- en thuislozen, mensen die dat dreigen te worden of mensen die uit een ggz-instelling komen en weer zelfstandig kunnen wonen. Maar ook statushouders en sociaal- of medisch urgenten vallen hieronder.

We doen er als corporaties alles aan om deze groeiende groepen de aandacht te geven die ze nodig hebben. We geven ze vaak met voorrang een huis. Uit volle overtuiging zeg ik: ‘Wij zijn er van’. Maar het is ook ingewikkeld om uit te leggen waarom de een voorrang geniet, waar anderen lang moeten wachten.

‘Goede woonzorgvisies zijn cruciaal’


Het vraagt toewijding en expertise om mensen te huisvesten die in een kwetsbare situatie zitten en vaak afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding. Toewijding en expertise van corporaties én de organisaties die zorg en begeleiding in de wijk bieden. Daarbij hoort ook aandacht voor wat dat betekent voor de mensen die al in zo’n wijk wonen, aandacht voor de veerkracht van een wijk.

Aandachtsgroepen huisvesten vraagt om afstemmen en overleggen met gemeenten en uiteenlopende maatschappelijke partners. Het vraagt om voortdurend werken aan draagvlak en eigenaarschap. Voorwaarde voor succes is plannen sámen maken en onderschrijven. Goede woonzorgvisies zijn in dat proces cruciaal. Zodat we niet alleen afspraken over het wonen maken, maar ook over de zorg en begeleiding die mensen nodig hebben. Zodat zij een zachte landing in de wijk kunnen maken.

Bovenal is het nodig om veel nieuwe betaalbare sociale huurwoningen bij te bouwen: van reguliere woningen tot zorggeschikte woningen en woonvormen voor specifieke groepen. Doorstroming is nodig om iedereen, ook aandachtsgroepen, sneller aan een fijn huis te helpen.

Waar kan ik wonen
De wooncrisis gaat heel vaak over stenen, locaties en kosten, en te weinig over woningzoekenden en huurders voor wie corporaties dag in dag uit werken. Onder de titel ‘Waar kan ik wonen’ vertellen woningzoekenden over hun soms wanhopige zoektocht naar een geschikte sociale huurwoning. Bekijk de verhalen van woningzoekenden op Aedes.nl.

Foto: Phil Nijhuis

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen