Colofon

Aedes-Magazine is zowel een gedrukte als een digitale uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties. Aedes-Magazine is gratis en verschijnt 4 keer per jaar.

Abonnementen gedrukt:
(088) 233 37 00
publicaties@aedes.nl

Abonnementen online:
www.aedes.nl/abonneren

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Zij werken dagelijks aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die om welke reden dan ook steun in de rug nodig hebben. Corporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. 1 op de 3 huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. Ongeveer 270 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche.

Redactie: Margriet Pflug en Natasja Verheij (hoofd- en eindredactie); Leonie Harbers en Wiebeke Sittrop (redactie); Devika Mangal en Carolien van der Ploeg (productie). M.m.v. Joris den Blaauwen, Simone de Blouw, Peter Breyer, Jonas Briels, Tanja Copal, Werry Crone, Curve, Bart van Dieken, Floris Dogterom, Christine van Eerd, Aad Goudappel, Vincent van den Hoogen, Han Hoogerbrugge, Team Horsthuis, Martijn Houwerzijl, Jeroen de Jager, Ingrid Joppe, Henk Peter Kip, Marlies Kolthof, Simon Kooistra, Jeroen van Kooten, Elske Koopman, Olaf Kraak, Eline Lubberts, Els Mannaerts, Antoinette Martijnse, Jasper Monster, Phil Nijhuis, Popcorn Stories, Mark Prins, Martin van Rijn, Christine de Ruiter, Jan Smit, Corné Sparidaens, Chantal Spieard, Tonny van de Ven, Yolanda Visscher, José de Vreede, Lisette Vos, Martin Waalboer, Marjon van Weersch, Marco de Wilde, Menno Wittebrood, Ronald Zijlstra

Grafische vormgeving online
Bynder en Label A, Amsterdam/Rotterdam

Advertenties gedrukte versie:
SGNM, Oscar van den Bosch
Meander 651, 6825 ME Arnhem
T (085) 003 02 86
E oscar@sgnm.nl
I www.sgnm.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Postbus 93121
2509 AC Den Haag

Auteursrechten voorbehouden

Ga naar Aedes.nl