Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2022

Goedemorgen

Mohamed Baba

Bestuursvoorzitter bij Haag Wonen in Den Haag

4 minuten leestijd

‘Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt’, vindt Mohamed Baba. ‘Waar het om gaat is: krijg je een eerlijke kans en pak je die ook? Wat draag je bij?’ In zijn woning in Amsterdam vertelt hij wat volkshuisvesting voor hem betekent. 

De veiligheid van een betaalbaar huis bieden in een fijne omgeving, dat is voor Mohamed Baba de kern van volkshuisvesting. Zodat iemand over een langere periode de rust ervaart om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Dat is niet overal een zekerheid in het leven.

Baba spreekt uit ervaring. Hij groeide zelf op in een sociale huurwoning in Amsterdam-West. ‘In Nederland geboren en getogen en trots op mijn Marokkaanse roots.’ Zijn vader kwam in 1966 als jonge arbeidsmigrant naar Nederland. Van hem kreeg Baba mee om hard te werken en vooral alle kansen te grijpen om te studeren. En zich te omringen met mensen aan wie hij zich kan optrekken. Die waarden geeft Baba ook weer mee aan zijn kinderen.

‘Volkshuisvesting gaat over veiligheid bieden’

Baba werkt nu 6 jaar in de corporatiebranche, waarvan de laatste 2 jaar als bestuurder van Haag Wonen. ‘1 op de 10 Hagenaars woont in een huis van ons.’ Veel van zijn aandacht gaat op dit moment naar het vroeg-naoorlogse Den Haag Zuidwest, waarvoor omvangrijke plannen op stapel staan. Begin januari mocht hij daar Hugo de Jonge ontvangen, de nieuwe minister voor volkshuisvesting tijdens diens eerste werkbezoek.

Kracht van het verhaal
Daarover zegt hij: ‘Het is zo belangrijk om als corporaties ons eerlijke verhaal te vertellen en een menselijk gezicht te laten zien.’ Hij gelooft in de kracht van het verhaal. ‘Als corporaties moeten we ons narratief op orde hebben. Wie zijn we, waar zijn we van, wie hebben we daarbij nodig, wat kunnen we betekenen. En wat niet. We willen partner in de stad zijn. Voor onze huurders en woningzoekenden. En voor onze samenwerkingspartners in de wijk, in de stad en in de politiek.’

Samen met de bewoners, collega-corporaties, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente wil Haag Wonen de komende jaren in Den Haag Zuidwest 8.500 woningen slopen en terugbouwen, 6.500 woningen renoveren en verduurzamen en samen met marktpartijen 10.000 extra woningen toevoegen. Betaalbare sociale huur, maar ook middenhuur en koop om mensen een wooncarrière te bieden in hun eigen wijk en het woningaanbod in Den Haag te vergroten. ‘Zo willen we veerkracht behouden en diversiteit stimuleren.’

In de plannen streven ze een cocktail na van (tijdelijke) ontmoetingsplaatsen, verbeteren van de openbare ruimte, vroegtijdig onderwijs in de Nederlandse taal, stagemogelijkheden en lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid. Een bestuurlijke werkgroep onder voorzitterschap van de burgemeester zet de lange lijnen uit. ‘Tegelijkertijd zijn we daar bij Haag Wonen met kennis en informatie van onderop concreet mee aan de slag.’

Foto: Joke Schut

Mohamed Baba (49)

Bestuursvoorzitter van Haag Wonen
(275 medewerkers, 22.000 woningen in Den Haag)

Rijdt: Elektrische Ford
Thuissituatie: getrouwd en gezin met kinderen
Opleiding: Bedrijfseconomie in Amsterdam en Tilburg
Nevenactiviteiten: voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden, Alliantietrekker Wonen en Leefomgeving voor Den Haag Zuidwest, bestuurslid De Vernieuwde Stad, lid raad van toezicht Ouder Kind Teams Amsterdam

Veiligheidsgevoel
Vorig jaar zijn de bewoners van Morgenstond geïnformeerd over sloopplannen voor 300 woningen in hun buurt. ‘Zo’n boodschap doet iets met hun veiligheidsgevoel. Mensen schrikken. Daarom zijn we bij iedereen langs gegaan. We kregen positieve reacties. We bieden de mogelijkheid om terug te keren in de nieuwbouw. En zijn nu aan het rekenen en tekenen om ook de kleine inkomens een goed en betaalbaar aanbod te kunnen bieden.’

‘Partner zijn in de stad is ook continu in gesprek zijn met onze huurders en woningzoekenden. Zichtbaar en benaderbaar zijn. Luisteren’

Dagelijks werken 4 medewerkers van Haag Wonen vanuit een sloopwoning in de buurt. Ze houden er spreekuur en iedereen uit Morgenstond kan zo binnen lopen. ‘Partner zijn in de stad is ook continu in gesprek zijn met onze huurders en woningzoekenden. Zichtbaar en benaderbaar zijn. Luisteren. Weten wat er speelt in de informele buurtnetwerken. Onze aanpak willen we voortdurend verbeteren. We leren nog elke dag. De belangrijkste les? Communiceren! Ook als je het niet weet.’

Creativiteit
Met onze nieuwbouwplannen moeten we nu ‘van de kant af’, zegt Baba. Er zijn middelen, er zijn plannen, er staan bouwers klaar. Maar de praktijk is weerbarstig. ‘De gemiddelde doorlooptijd van idee tot planrealisatie is 7 jaar: 2 jaar bouw, techniek en geld, 5 jaar vergunningen en procedures. Hoe zorgen we samen met de gemeente voor versnelling, zodat we woningzoekenden sneller aan een huis kunnen helpen?’

Baba vertelt bevlogen over Den Haag Zuidwest. Maar, benadrukt hij, het gros van ons werk is uiteindelijk toch in de bestaande bouw in de hele stad. Onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid. Hoe doe je dat zo optimaal mogelijk met de middelen die je hebt? Het geeft energie dat er meer middelen beschikbaar komen. Het schept ook verwachtingen. Gelukkig gaat het weer over volkshuisvesting.’

‘Hoe zorgen we samen met de gemeente voor versnelling, zodat we woningzoekenden sneller aan een huis kunnen helpen?’

Baba: ‘Binnen de kaders van ons organisatieverhaal doe ik een beroep op de creativiteit van mijn mensen. Nodig ik ze uit te experimenteren. Elke dag menselijke afwegingen te maken, goed te luisteren en echt te helpen bouwen aan een mooie stad waar iedereen zich thuis voelt en meetelt. Onze pay-off is niet voor niks: Mooie stad.’

Kijk ook eens bij ‘Volkshuisvesting gaat over mensen, niet over stenen’ op Aedes.nl.

Tekst: margriet pflug