Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2021

Feiten & Cijfers

Nieuwbouw in Nederland

1 minuten leestijd


We komen ruim 300.000 woningen tekort in Nederland. Om dit op te lossen willen woningcorporaties gemiddeld 25.000 woningen per jaar bouwen: duurzaam en betaalbaar. Dat willen we bereiken door te zoeken naar innovatieve en snellere manieren van bouwen.

Corporaties proberen meer woningen te realiseren door conceptueel te bouwen (prefabwoningen), als het kan in een bouwstroom, door kantoren om te bouwen en door flexwoningen op tijdelijke locaties neer te zetten. Flexwoningen zijn een toevoeging op permanente woningen. In 2020 was 2% van de nieuwbouw een flexwoning.

• De gemiddelde stichtingskosten van een corporatiewoning zijn € 187.000. Dat is een toename van 13% t.o.v. 2019. De toename van de stichtingskosten wordt met name veroorzaakt door toename van de bouwkosten (+18%). De grondkosten stegen 3%.
• De gemiddelde bouwkosten waren in 2020 € 2.140 per m2.
• De gemiddelde grondkosten waren in 2020 € 313 per m2.

Corporaties bouwden in 2020 15.199 sociale huurwoningen, dat was 14% meer dan in 2019. Van deze woningen was:

• 38% groter dan 80m2
• 50% tussen 40 en 80m2
• 12% kleiner dan 40m2

Het aantal kleine woningen (minder dan 40 m2) nam af met 16%. Het aantal grotere woningen nam juist toe.

Aedes heeft samen met 33 organisaties, die werken op het gebied van wonen, bouwen, zorg en welzijn de Actieagenda Wonen opgesteld. Samen willen zij ongeveer 71.000 woningen per jaar bouwen. Op termijn willen ze zelfs naar 120.000 woningen per jaar.
Lees meer over de Actieagenda Wonen.

In de Aedes-benchmark 2021 staan meer cijfers over nieuwbouw van woningcorporaties.