Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2022

Blikopener

Digitale inkomensverklaring

Goed datagebruik helpt bij fraudebestrijding

3 minuten leestijd

Een digitale inkomensverklaring via MijnOverheid zorgt dat woningzoekenden inkomensgegevens eenvoudig, snel en veilig kunnen delen met woningcorporaties. Mildo Wittenaar van Staedion, Annika van der Vliet huurder bij GroenWest en Jacques Oosterveen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zien de voordelen. Het betekent minder administratieve rompslomp en een kleinere kans op fouten bij de aanvraag en toewijzing van een sociale huurwoning. 

MILDO WITTENAAR, makelaar Verhuur & Verkoop woningcorporatie Staedion

‘Geen twijfel meer over juistheid gegevens’

Foto: Chantal Spieard

‘Voor woningzoekenden is het achterhalen van inkomensgegevens vaak een ingewikkelde, tijdrovende onderneming. De mogelijkheid om het inkomen digitaal aan te leveren vanuit MijnOverheid maakt dit een stuk makkelijker.’

‘Ook is de kans op fraude veel lager doordat corporaties gevalideerde inkomensgegevens ontvangen. Vanuit Woonnet Haaglanden kunnen we nu direct zien of een huurder inkomensdocumentatie heeft geüpload of aangeleverd vanuit de officiële bron. In dat geval hebben we geen enkele twijfel meer over de juistheid van de gegevens.’

Mooie eerste stap
‘Dit najaar willen we woningzoekenden in onze regio de keuze bieden om inkomensgegevens aan te leveren vanuit MijnOverheid. Om een woning passend toe te wijzen heeft een corporatie, naast het inkomen uit het verleden, meer gegevens nodig. Dat de Belastingdienst inkomensgegevens beschikbaar maakt, is een mooie eerste stap. Misschien kunnen op termijn ook actuele inkomensgegevens vanuit UWV worden meegenomen.’

‘Mijn wens is dat de woningzoekende eenvoudig alle benodigde gegevens kan ophalen vanuit de organisatie waar die gegevens vandaan komen. Voor corporaties zou het ideaal zijn als we met 1 druk op de knop een inkomensregistratie kunnen vastleggen die voldoende is voor een accountantscontrole. Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap: lastenverlichting voor woningzoekende en corporatie én betere fraudebestrijding bij woningtoewijzing.’

Proef digitaal inkomensinformatie delen

Woningzoekenden in de woningmarktregio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Utrecht kunnen nu al via MijnOverheid digitaal inkomensinformatie delen voor een sociale huurwoning. 

Het ministerie voor VRO bereidt een wet voor, die deze digitale werkwijze voor heel Nederland mogelijk gaat maken. Medio 2023 is de werkwijze naar verwachting voor alle woningcorporaties beschikbaar.
Lees meer over de digitale inkomensverklaring op Aedes.nl.

ANNIKA VAN DER VLIET, huurder woningcorporatie GroenWest

 ‘Alleen maar makkelijk als je gegevens digitaal kunt delen’

Foto: Chantal Spieard

‘Na mijn scheiding moest ik op zoek naar een sociale huurwoning. Sinds mei huur ik via woningcorporatie Groenwest een woning in Kamerik. Ik ben blij dat ik nog ingeschreven stond bij Woningnet; dat kwam nu echt goed van pas.’

‘In de DAK-app, het nieuwe digitale aanbodkanaal van Woningnet, las ik dat er een pilot liep om het aanleveren van gegevens bij de toewijzing van een woning soepeler te laten verlopen. Je deelt automatisch beschikbare inkomensstukken met de woningcorporatie en je ziet precies welke gegevens er worden verstrekt. Een kwestie van inloggen, toestemming geven en het was geregeld. Heel simpel.’

Regel- en uitzoekwerk wordt nu voor je gedaan
‘Ik vind het logisch dat dit tegenwoordig digitaal gaat. Het is alleen maar makkelijk als de gegevens die al bij de overheid bekend zijn, rechtstreeks gedeeld kunnen worden. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb een praktijk voor kinderoefentherapie.’

‘Het digitaal verwerken van gegevens is voor mij dagelijkse kost, dus ik ben wel wat gewend. Maar zeker met een eigen bedrijf vraagt het nogal wat regel- en uitzoekwerk. Dat wordt nu voor je gedaan. En je weet zeker dat het inkomen dat bij de Belastingdienst geregistreerd staat, daadwerkelijk aan je profiel gekoppeld wordt.’

JACQUES OOSTERVEEN, projectmanager ministerie van Binnenlandse Zaken

‘Burgers willen zelf hun zaakjes kunnen regelen’

Foto: Chantal Spieard

‘Woningzoekenden vinden het digitaal aanleveren van gegevens eenvoudig, veilig en controleerbaar, zo blijkt uit onderzoek. Deelnemers gaven unaniem de voorkeur aan de nieuwe werkwijze boven de oude.’

‘Gegevens eenvoudig delen via MijnOverheid past bij de roep om meer regie: burgers willen zelf hun zaakjes kunnen regelen. Zij kunnen gegevens, die de overheid heeft gevalideerd, gebruiken voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld bij het zoeken van een sociale huurwoning of bij een hypotheekaanvraag.’

‘Deze digitaliseringsslag werkt ook positief bij de aanpak van woonfraude. In hoeverre we dit nu al tegengaan, is nog lastig te meten, ook omdat malafide praktijken nu eenmaal niet makkelijk aan de oppervlakte komen. Zeker is dat het risico sterk afneemt: het wordt namelijk moeilijker om gegevens te manipuleren.’

Ook geschikt voor mensen die minder digitaal vaardig zijn
‘In de regio’s Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een vervolgpilot gestart. Het streven is dat de digitale inkomenstoets in de zomer van 2023 landelijk beschikbaar komt. Maar voor het zover is, moeten we nog wel een en ander regelen. Zo is er in de pilots gebruikgemaakt van persoonsgegevens: naam en geboortedatum.’

Lees ook het interview met Mareike Naumann over digitaal vaardig zijn in dit Aedes-Magazine.

‘De wens is, ook vanuit de woningcorporaties, om te werken op basis van BSN-gegevens. Daarvoor moet eerst de wet- en regelgeving worden aangepast. Een wetsvoorstel is in de maak. Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen die minder digitaal vaardig zijn, ook nog steeds hun gegevens kunnen aanleveren.’

TEKST: Martijn Houwerzijl