Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2021

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen zij door samen te werken en te innoveren. Dit keer voorbeelden uit Drenthe, Den Haag en Goes.

Duurzame verkenners

Samen met 11 huurders onderzoekt Domesta in Drenthe welke installaties voor duurzame gasloze verwarming het beste werken en het prettigst wonen. De woningcorporatie test in verschillende typen huizen en probeert bovendien bij twee huizen een gloednieuwe spouwmuurisolatie.

Bij de meeste duurzame verkenners is de nieuwe installatie inmiddels een jaar of langer in gebruik. Via de energierekening en met een monitoringssysteem verzamelt Domesta informatie. Welk effect heeft de installatie op de energierekening? Hoe warm wordt het in huis? Hoe draait de installatie. Hoe doet de warmtepomp het? Bovendien praat Domesta met de duurzame verkenners over hun ervaringen. Wat valt hen op? Is het warm genoeg in huis? Hebben ze tips en aandachtspunten?

Begin 2022 zet Domesta alle ervaringen op een rij en bepaalt dan welke maatregelen ze in grotere vervolgprojecten gaan toepassen om in 2050 al hun woningen duurzaam te kunnen verwarmen.

Meer weten? Mail Stef Brandsema, adviseur Duurzaamheid en Innovaties. Of kijk op de website van Domesta.

Zeezout op het dak 

Om stroom uit zonnepanelen te kunnen opslaan test Staedion als eerste woningcorporatie milieuvriendelijke zeezoutbatterijen. Op het dak van een wooncomplex leveren ze ’s avonds en ’s nachts de stroom voor de lampen in de portieken, galerijen en trappenhuizen.

Op het dak van het wooncomplex in Den Haag liggen 130 zonnepanelen. Een deel van de zonnepanelen wordt gebruikt om de acht batterijen overdag op te laden. De zeezoutbatterij van het innovatieve bedrijf Dr Ten is duurzaam en schoon, gemaakt van zouten, mineralen en koolstoffen. Hij gaat langer mee dan andere batterijen en is helemaal recyclebaar. Nog een groot voordeel is de veiliheid: de cellen in de batterij zijn niet ontvlambaar of explosief, dit in tegenstelling tot sommige andere batterijen zoals lithium. De eerste ervaringen zijn veelbelovend.

Meer weten? Mail Rob Bubberman of Timo van Aalst, beiden projectleider Planmatig Onderhoud.

Slim data uitwisselen 

Beveland Wonen en netbeheerder Enduris wisselen data uit over energie per 10 woningen nauwkeurig.

De corporatie ontvangt van de netbeheerder informatie over het werkelijke energieverbruik, helemaal AVG-proof. En helpt de netbeheerder met informatie over geïnstalleerde of geplande zonnepanelen en/of warmtepompen. Zo kan de netbeheerder beter inspelen op capaciteitsvragen van het elektriciteitsnet.

Om de gegevensuitwisseling op te zetten was een flinke eenmalige klus. Sindsdien plukken de beide samenwerkingspartners er de vruchten van. Davy Fonteine van Beveland Wonen: ‘We hebben in een aantal woningcomplexen wel een monitoringsysteem, maar lang niet overal. Nu weten we voor al onze woningcomplexen hoe ze werkelijk energetisch presteren. Met terugwerkende kracht zelfs sinds 2012.’ Met die gegevens kan Beveland Wonen vrij precies analyseren wat het effect is van haar duurzaamheidsmaatregelen. Dat geeft onder andere informatie voor toekomstige verduurzamingsprojecten.

Meer weten? Mail Davy Fonteine, adviseur Vastgoed. 

illustraties: wolter top