Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2021

Goedemorgen

Noek Pouw

Bestuurder bij Oost Flevoland Woondiensten in Dronten

4 minuten leestijd

‘Focus en volharding, daar kom je verder mee.’ Met die oneliner opent Noek Pouw ons gesprek aan de grote eettafel bij hem thuis in Dalfsen. Sinds april 2020 is hij bestuurder van Oost Flevoland Wonen (OFW) in Dronten.

De woningcorporatie kreeg landelijke bekendheid als voorloper in het consequent moderniseren en verduurzamen van woningen. Ook met de motivatie om de woonlasten betaalbaar te houden. In Dronten vragen de huurders inmiddels zelf om verduurzaming van hun huis en haalt OFW bij elk project 100 procent draagvlak.

‘Die focus, dat sprak me meteen aan’, zegt Pouw. Eerder werkte hij onder andere bij studentenhuisvester DUWO. Ook een organisatie met een duidelijke focus: elke student een dak boven zijn hoofd. ‘Het principe daar was: elke euro die je bespaart, is een baksteen voor een nieuwe studentenkamer.’

‘Gewoon goed wonen is zo wezenlijk’ 

Slakken
Als kind woonde Pouw in de Utrechtse volkswijk Wittevrouwen en later, na de scheiding van zijn ouders, in een klein dorp in het landelijke gebied rond de stad. ‘In ons huis in Utrecht gleden de slakken over de muur. Sommige buren hadden nog een wc op het plaatsje. Toch had het ook z’n eigen sfeertje. Spelen op staat. Buurman Ben.’

In zijn studententijd ontdekte hij – zwervend van de ene ‘rare kamersituatie’ naar de andere – hoe belangrijk een veilige eigen stek is. ‘De sleutel van mijn eerste sociale huurwoninkje in Amsterdam Westerpark! Helemaal van mij! Niet illegaal!’ Hij bleef in die buurt wonen tot hij recent met zijn gezin naar Dalfsen verhuisde.

Zijn studie en de woningnood als student hebben hem gevormd tot de volkshuisvester die hij nu is. Hij wilde leren hoe belangen af te wegen voor de samenleving. ‘Mijn vader zei: kies wel een vak.’ Dat werd planologie in Amsterdam.’ De bevlogenheid van de docenten en hun passie voor de stad troffen doel.

Foto: Marcel Bonte

NOEK POUW (45)

Directeur-bestuurder van: Oost Flevoland Woondiensten (4.900 woon-, zorg- en studenteneenheden in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant)

Rijdt: Skoda Fabia Combi, maar als het even kan de fiets

Thuissituatie: getrouwd, twee kinderen

Opleiding: Planologie aan de UvA

Nevenactiviteiten: lid De Groene Huisvesters, ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg 

‘Gewoon goed wonen is zo wezenlijk. Regelen wat daarvoor nodig is, verbeteren en iets betekenen voor mensen, voor de gemeenschap.’ En een stap extra zetten juist voor mensen die tijdelijk of structureel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hoe ze wonen. ‘Het mooiste dat er is.’

Naakt
Bij OFW maakt Pouw met zijn medewerkers een nieuw ondernemingsplan om de volgende slag te maken. ‘Vergeleken met mijn vorige banen is Dronten heel naakt – één gemeente, één huurdersvereniging, één zorginstelling, enzovoort. Je moet het met elkaar doen: samen Dronten beter maken.’ Dat is een kracht, vindt Pouw.

Tegelijkertijd vragen de opgaven van nu om vernieuwing, slagkracht en nieuwe samenwerkingen. Woningen moeten van het gas af. We hebben de ambitie om onze strategie te verbreden naar klimaatneutraal, biodivers, circulair en ook nog betaalbaar: duurzaamheid 2.0. Op het niveau van de wijken vragen leefbaarheid en de begeleiding van meer kwetsbare huurders in het zelfstandig wonen aandacht. En er moeten nieuwe woningen bij. Andere dan in het verleden zijn gebouwd. ‘In Dronten is de wachtlijst nu 3,5 jaar. Als we dat nu niet belangrijk maken, dan zit je voor je het weet op 7 jaar.’ De juiste focus voor de komende jaren vergt nog wel wat denkwerk, merkt Pouw. ‘OFW is financieel gezond, maar als we alles willen, lopen ook wij al snel tegen grenzen aan.’

‘Als we bij OFW alles willen, lopen ook wij al snel tegen grenzen aan’ 

En als je met andere partijen in de regio wilt opschalen in verduurzaming of bouwinnovatie dan is dat best lastig. Want bij welke regio hoort Dronten precies? De gemeente ligt aan de uiterste rand van de zeer grote woningmarktregio Zwolle / Stedendriehoek die zich uitstrekt van Apeldoorn tot de Duitse grens. De band met andere kernen in Flevoland wordt wel gevoeld, maar is niet vanzelfsprekend. En dan is er de vraag vanuit de Tweede Kamer om in Flevoland 100.000 woningen bij te bouwen. Het netwerk buiten Dronten is complex. Pouw: ‘Daarin zoek ik nog mijn weg. Wel vanuit de overtuiging dat er veel te halen is in het samenbrengen van partijen rond de opgaven waarvoor we staan.’

Toekomstgericht
Sinds in 1962 de eerste woningen werden opgeleverd in de gemeente Dronten is OFW altijd op de toekomst gericht geweest. Er zijn geen achterstanden. Het vooruitkijken en bouwen aan de toekomst zit in het DNA van deze streek, ziet Pouw. Er werden in Dronten al woningen voor ouderen gebouwd voordat ze echt nodig waren. En OFW is begonnen met verduurzaming toen dat nog helemaal niet zo speelde. ‘Dat vasthouden voor de komende 10 à 20 jaar is mijn ambitie.’

Foto: Marcel Bonte

Tegelijkertijd merkt Pouw dat de efficiënte taakgerichte organisatie die OFW is, nu onvoldoende ruimte heeft voor beleidsmatig meedenken. Zeker nu de opgave zich verbreedt. ‘Daarom zullen we ook wat moeten groeien in fte. Zo’n arbeidsmarktcampagne van Aedes om nieuw personeel te interesseren voor werken bij een woningcorporatie is wat dat betreft een heel mooi initiatief.’

Wat heeft Dronten echt nodig voor de toekomst? Wat zit er in de gemeente dat vleugels kan krijgen? Wat zit er in de medewerkers zelf? Dat zijn vragen waarmee Pouw focus aanbrengt in de veelomvattende opgaven. Hij ziet kansen in het verder ontwikkelen van de woonzorgzone in de gemeente. Het wonen voor senioren in Dronten heeft kwaliteit. ‘Samen met die duurzaamheid 2.0. is dat iets waar we echt op kunnen gaan vliegen.’  

tekst: Margriet Pflug