Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2022

Column

‘Minder ik, meer wij’

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder

2 minuten leestijd

Nu de verhuurderheffing echt van tafel is, verandert ons gesprek. We moeten nu doorpakken en het vrijkomende geld goed besteden. De maatschappelijke nood is hoog. In de bestuurskamer ligt de vraag op tafel: hoe gaan we in ons werk de versnelling organiseren die nu mogelijk wordt?

Ik geloof dat het antwoord ligt in: minder ik, meer wij. De ambities van volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge sluiten naadloos aan op onze eigen Actieagenda Wonen: bouwen, verduurzamen en passende huisvesting voor aandachtsgroepen.

Focus op heldere ambities vergroot onze kans op succes. Voorspelbaarheid en consistente voortgang helpen om daarbij de wind in de zeilen te houden. Als het gaat om voorspelbaarheid, heb ik enige zorg."

‘Focus op heldere ambities vergroot onze kans op succes’ 

In de komende jaren ontstaat er meer financiële ruimte om te investeren. Anderzijds kampen we ook met een krappere arbeidsmarkt, grondstoffentekort, hogere prijzen, aanhoudende onzekerheid vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

De overheid zegt regie toe op het dossier Wonen, maar weet nog niet waar de miljoen woningen precies moeten komen. En hoe verhoudt de bouwopgave zich tot stikstof, infrastructuur? Hoe denken bewoners over verdichting? Hoe verloopt het participatieproces?

Allemaal factoren die gewenste voorspelbaarheid in de weg staan. Wij proberen daar op de lange en de korte termijn grip op te krijgen met kortcyclische strategieën en een wendbare organisatie. Met scenario’s en heldere verwachtingen over onze ambities werken we aan het vergroten van onze invloedssfeer.

‘Laten we onze ervaring en onze succes- en faalverhalen met elkaar delen’ 

Dat laatste hebben we hard nodig voor een consistente voortgang. Met professioneel opdrachtgeverschap zetten we tijd en geld zo effectief mogelijk in. We bouwen aan allianties met ontwikkelaars en bouwers. We kopen woningen ín en hoeven ze niet per se zelf te ontwikkelen.

We kunnen met collega-corporaties bouwstromen in de regio opzetten om het ontwikkelproces te versnellen. Bijvoorbeeld door als collectief van corporaties de markt om betaalbare bouwconcepten te vragen. Processen verlopen vlot door bewoners vroeg te betrekken. We werken met standaarden op het gebied van data en processen.

Laten we onze ervaring en onze succes- en faalverhalen met elkaar delen. En laten we onszelf presenteren als de aantrekkelijke, maatschappelijke werkgevers die we zijn. We doen ertoe. Met elkaar. Laten we elkaar helpen en versterken. Minder ik, meer wij.  

hedy.vandenberk@havensteder.nl

foto:  ANNET VAN DELFGAAUW