Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2022

Commentaar

Leefbaarheid is mensenwerk

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

Het bevorderen van leefbare wijken en buurten is een van de pijlers van onze Actieagenda Wonen. Terecht, want wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is in veel opzichten de basis van ieders bestaan. Maar in zo’n 200 wijken blijkt de leefbaarheid structureel onder druk te staan. In dat besef zoeken en vinden woningcorporaties steeds beter de samenwerking met partners op het gebied van zorg en welzijn en de gemeente.

Het begint met een gedeelde visie. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden.

Daarom hebben 10 organisaties uit de Actieagenda Wonen de handen ineengeslagen om nog meer werk te maken van de samenwerking gericht op leefbare en vitale wijken. De maatschappelijke coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse GGZ en MIND.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk waar die samenwerking al volop aan de gang is, kijken we wat er goed ging en wat beter kan. Onder het motto Samen werken aan een beter thuis – zo doen we dat kunt u dat volgen op de BZK-website volkshuisvestingnederland.nl. Zo willen we alle betrokken partijen ondersteunen om effectief samen te werken aan leefbare wijken en buurten.

Duidelijk is dat het niet gaat om one size fits all; de historie, de samenstelling van bebouwing en bevolking, de kracht van alle betrokken organisaties verschilt van wijk tot wijk en van stad tot stad. Toch zijn er wel een paar rode draden te ontdekken:
- Je hebt moedige bestuurders nodig die elkaar opzoeken en elkaar wat gunnen.
- Het gaat om langdurig volgehouden beleid met een langetermijnagenda en niet om af en toe een project.
- De frontwerkers in de wijk hebben van hun organisatie ruimte en mandaat nodig.
- Er moet wederkerigheid zijn in de afspraken met de gemeenten.

De belangrijkste les is wel: leefbaarheid is mensenwerk!

Meer weten over dit onderwerp?
Bekijk ook eens de video Wat doen woningcorporaties aan leefbaarheid?
Of kijk webinars over dit onderwerp terug op Aedes.nl.

foto: phil nijhuis