Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2021

Commentaar

‘Verantwoordelijk voor de toekomst van het wonen’

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

Aan de vooravond van de verkiezingen wordt het steeds duidelijker dat volkshuisvesting met stip stijgt op de politieke prioriteitenladder. Logisch, want zo langzamerhand is iedereen, ‘van links tot rechts’, overtuigd van de noodzaak om hard aan de slag te gaan.

Er moet fors meer gebouwd worden. De woningvoorraad vraagt om herstructurering. De ambities van het klimaatakkoord betekenen een grote opgave voor diezelfde woningvoorraad. Veel kwetsbare mensen in kwetsbare wijken noodzaken tot samenwerking tussen wonen, zorg, welzijn en veiligheid. En de betaalbaarheid van woonlasten staat bij veel mensen onder druk.

De urgentie is dus hoog. Te veel mensen ervaren dat dagelijks. Daarom is de Actieagenda Wonen zo belangrijk. Gemaakt door een groot aantal organisaties in het brede werkveld van wonen, bouwen, zorg en het sociaal domein. Over onze Actieagenda leest u alles in dit vernieuwde Aedes-Magazine.

‘De urgentie is hoog, te veel mensen ervaren dat dagelijks’ 

Natuurlijk zijn we het niet overal over eens: allemaal behartigen we een specifiek belang. Bewoners moeten er op kunnen rekenen dat hun woonlasten betaalbaar blijven. Beleggers, ontwikkelaars en de bouw willen redelijke investeringsvoorwaarden om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen. Gemeenten en provincies willen op regionaal niveau afspraken kunnen maken over de brede aanpak van het wonen. Woningcorporaties willen ruimte om volkshuisvester te kunnen zijn.

Maar in domeindiscussies kan niemand wonen. We zijn allemaal doordrongen van de noodzaak om aan de slag te gaan en resultaten te bereiken. We voelen ons allen verantwoordelijk voor de toekomst van het wonen in Nederland.

‘Wij vragen ruimte om woningen te bouwen en ruimte om samen met anderen leefbaarheid en betaalbaarheid te borgen’ 

In de komende weken en maanden gaat blijken of onze getoonde verantwoordelijkheid wordt beloond. Wij, volkshuisvesters, vragen letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Ruimte om woningen te bouwen en ruimte om samen met anderen leefbaarheid en betaalbaarheid te borgen. En vooral ruimte om te kunnen investeren. Want zo kan wat als crisisheffing begon een investeringsimpuls worden. 

foto: phil nijhuis