Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2021

Hoe dan?

SAMENLEVEN MET VOORMALIG DAKLOZEN

3 minuten leestijd

Hoe zorg je voor draagkracht in de buurt voor de huisvesting van mensen uit bijzondere doelgroepen? Mitros laat in de gemeente Utrecht zien wat samenwerking met een zorginstelling – Stichting De Tussenvoorziening – kan opleveren.

Onderzoek wijst uit dat terugval in dakloosheid vele malen lager is als voormalig daklozen in een warme community wonen, in plaats van ergens anoniem in de wijk. Met dat in het achterhoofd is MIXIT ontstaan. Een nieuw gemengd-wonenproject in Leidsche Rijn waar 30 van de 100 appartementen voor voormalige daklozen bestemd zijn. Zij huren hun woning van De Tussenvoorziening, een stichting voor opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer en schuldhulpverlening.

Drie jaar lang begeleiding
De Tussenvoorziening heeft met Mitros afgesproken dat zij de 30 voormalig daklozen in MIXIT drie jaar lang coacht, adviseert en ondersteunt. Dat gebeurt in de vorm van woonbegeleiding.

Foto: Martin Waalboer

Daarbij gaat het vooral om praktische zaken als hulp met de administratie, geldbeheer en het maken van een dag- of weekplanning. Die begeleiding gaan ze geleidelijk aan afbouwen tot iemand helemaal zelfstandig verder kan. Vervolgens komt het huurcontract op naam van de huurder zelf te staan.

Nauwkeurige selectie van huurders
Via WoningNet reageerden ongeveer 4.500 geïnteresseerden op de 70 andere woningen. Zij kregen een link naar vijf vragen over hun motivatie. Nico Ooms, projectleider bij De Tussenvoorziening: ‘We hebben heel kritisch gekeken of ze echt een bijdrage konden leveren. We zochten naar goede buren, die omkijken naar elkaar.’ 

‘Voormalig daklozen hebben nu in één klap een netwerk van 99 buren’ 

‘Van de geïnteresseerden wilden we weten of ze bijvoorbeeld graag contacten leggen of activiteiten organiseren. We hebben heel kritisch gekeken of ze echt een bijdrage konden leveren. Sommige kandidaten kwamen al met concrete plannen, zoals een burenapp en dansworkshops. Zij hebben de selectie gehaald.’

Veel minder terugval
Voor Mitros zijn gemengd-wonenprojecten een van de oplossingen om bijzondere doelgroepen een huis te kunnen bieden. Anemoon van Dijk, manager Bijzondere Woonconcepten bij Mitros: ‘Voorheen kwamen mensen uit dit soort doelgroepen vaak terecht in wijken waar al problemen zijn, omdat daar vaker woningen beschikbaar komen. En de draagkracht van de buurt is niet altijd even hoog. Daarom kiezen we nu voor een manier waarbij buren bewust kiezen voor samenleven met voormalig daklozen.’ 

Foto: Martin Waalboer

Iedereen lid van de woonvereniging
Om ervoor te zorgen dat de community in stand blijft is elke huurder verplicht om lid te worden van de woonvereniging van MIXIT. De vereniging krijgt begeleiding van medewerkers van De Tussenvoorziening en van de beheerder Bijzondere Woonconcepten van Mitros – een nieuwe functie. Deze houdt kantoor in het gebouw zelf.

De nieuwe bewoners zijn aan het eind van 2020 enthousiast aan de slag gegaan met de woonvereniging. Er is een voorlopig bestuur gekozen en de eerste werkgroepen zijn al opgericht. Ooms: ‘De nieuwe buren weten elkaar al goed te vinden. Op oudejaarsdag zijn er heel wat oliebollen gebakken en er zijn veel ideeën om samen te koken en te eten. Alleen is dat door de coronamaatregelen nogal lastig. Wel zijn er al een wandel-, sport- en groengroepje actief.’

‘En via Facebook en WhatsApp hebben onze cliënten succesvolle oproepjes gedaan voor hulp bij het inrichten van hun woning. Want dat is precies waarom zo’n community zo waardevol is voor hen: voormalig daklozen hebben vaak maar een beperkt sociaal netwerk waarop ze een beroep kunnen doen. Nu hebben ze in één klap een netwerk van 99 buren.’ 

MITROS ADVISEERT COLLEGA-CORPORATIES

Mitros wil collega-corporaties inspireren. ‘We willen corporatiespecifieke informatie en onze kennis en ervaring graag delen met anderen,’ zegt Anemoon van Dijk, ‘want wij hebben toch net iets andere vraagstukken dan een zorginstelling. Neem gerust contact met ons op.’

mixit@mitros.nl

tekst: Erwin Rooyakkers