Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2021

Column

Wij zijn onderdeel van de oplossing

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder

2 minuten leestijd

Ik kijk met een gemengd gevoel terug op het afgelopen half jaar. De politiek leek ons bijna wekelijks te verrassen met nieuws. De verhuurderheffing bleef, werd toch minder en daarna lijken de stijgende WOZ-waarden de vermindering van de heffing weer teniet te doen. Komt er nu wel of niet een minister van wonen? En in dat tumult maakten bewoners landelijk een vuist tegen de woningnood en de schrijnende effecten.

Effecten die wij ook dagelijks tegenkomen in ons werk: jongeren die niet uit huis kunnen, gezinnen die niet naar een grotere woning kunnen en soms mensen die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben. Kortom, levens die stilstaan. Voor mij komt het samen in een dringende noodkreet waarop maar een antwoord is: we moeten bouwen!

‘Woningcorporaties zijn niet langer alleen maar opdrachtgever, ook partner’

Er moeten nieuwe woningen bij. Wij voelen dat als geen ander in het Rotterdamse; een regio waar het tekort aan middelen al binnen 5 jaar voelbaar wordt. Tegelijk vind ik dat het tijd wordt om onze sector als onderdeel van de oplossing presenteren. Havensteder bouwt tot 2030 4.300 woningen, vooral sociale huur en zo’n 10 procent middenhuur. We strekken onszelf daarmee financieel gezien tot het uiterste. En ik zie onze rol veranderen in de complexe opgaven die er zijn: wij zijn niet langer alleen maar opdrachtgever, ook partner.

Met een aantal marktpartijen bespreken we de voorwaarden voor het sluiten van gebiedsallianties. Het doel is niet alleen om te versnellen, maar op deze manier verwachten we meer woningen te kunnen bouwen dan als iedere partij afzonderlijk: 1+1=3. Vastgoed is ‘slow’, maar de urgentie is nu. We bundelen de krachten en zoeken passende oplossingen.

‘Vastgoed is slow, maar de urgentie is nu’

Feit is wel dat ook hier geldt dat het beschikbaar hebben van voldoende locaties, het voorspoedig doorlopen van vergunningentrajecten en het afschaffen van de verhuurderheffing noodzakelijk zijn om de financiële ruimte te krijgen en om de broodnodige snelheid te kunnen maken. De lange formatie van het kabinet helpt ons daar niet bij.

In de regio Rotterdam hebben de 22 woningcorporaties zich nu verenigd in aanloop naar de lokale verkiezingen volgend jaar. Het doel is de grote woonopgave nadrukkelijk op de politieke agenda te houden, door te informeren en te lobbyen. We merken heel goed: onbekend maakt onbemind. En als we onszelf als onderdeel van de oplossing zien, is het ook aan onszelf om te laten zien waar onze meerwaarde zit.

hedy.vandenberk@havensteder.nl

Foto: Annet van Delfgaauw