Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2021

Commentaar

‘Samen werken aan leefbaarheid’

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

‘Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt bij uitstek voor mensen die kwetsbaar zijn of een zorgbehoefte hebben. Zo maken we wijken leefbaar, bevorderen we sociale cohesie en voorkomen we veel zorg – en hulpvragen.’

Dit zijn een paar zinnen uit de Actieagenda Wonen die in februari samen met een groot aantal partijen op het gebied van wonen, bouwen, zorg en welzijn is gepresenteerd. Die agenda is in de kern een investeringsprogramma, voor nieuwbouw, verbetering en verduurzaming van woningen, maar ook een sociale agenda, waarin het om leefbaarheid en betaalbaarheid gaat.

‘Op veel plekken staat de leefbaarheid onder steeds grotere druk’

Natuurlijk en terecht gaat veel aandacht naar die fysieke investeringsagenda; 1 miljoen woningen erbij in 10 jaar vergt ook een enorme inspanning. Maar in de Actieagenda Wonen hebben we er heel bewust voor gekozen om leefbaarheid daar onlosmakelijk mee te verbinden. Want als het gaat om de leefbaarheid van buurten en wijken zijn de uitdagingen niet minder groot.

Op veel plekken staat de leefbaarheid onder steeds grotere druk. En corporaties voelen die druk als geen ander. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun (soms kwetsbare) huurders. Maar die verantwoordelijkheid kunnen zij niet alleen dragen. Verbetering van de leefbaarheid is een samenwerkingsinspanning van organisaties met verschillende achtergronden, belangen en financiering. Dat is ingewikkeld, kost tijd en geld. En het vraagt diepgaande kennis van hoe wijken en buurten in elkaar zitten.

‘Volkshuisvesting is meer dan een dak boven je hoofd’

Daarom heeft Aedes op 22 april zogenoemde ‘veerkrachtkaarten’ gepresenteerd. Gegevens op buurtniveau die corporaties kunnen gebruiken om samen met die verschillende partners scherper te kunnen zien waar leefbaarheid onder druk staat en waar op dat punt de grootste opgaven liggen.

Een mooi instrument om nog beter te doen waar we voor bestaan: volkshuisvesting. En dat is meer dan een dak boven je hoofd. 

foto: phil nijhuis