Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2021

Blikopener

Masterplan Amsterdam Zuidoost

‘Jongeren moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen’

3 minuten leestijd

In 1968 begon de Bijlmer als een belofte: ruime betaalbare woningen in een zee van groen. Tegenwoordig kent Amsterdam Zuidoost een hoop uitdagingen: 35 procent van de kinderen groeit op in armoede. De criminaliteitscijfers zijn hoger dan elders in Amsterdam en sommige bewoners voelen zich onveilig. Het begin dit jaar gepresenteerde Masterplan Zuidoost, dat tot 2040 loopt, moet daar blijvend verandering in brengen. 

HESTER VAN BUREN, BESTUURSVOOORZITTER ROCHDALE

‘We willen de tweedeling tussen buurten tegengaan’

Foto: Martin Waalboer

‘In het masterplan zijn wij als grootste woningcorporatie namens alle andere woningcorporaties de trekker voor onze sector. Binnen het masterplan ben ik voorzitter van het doorbraakteam Wonen, veiligheid en openbare orde.’

‘Rochdale is altijd een groot pleitbezorger geweest van een integrale buurtaanpak en die passen we ook toe in Zuidoost, waar we met verschillende partijen woonfraude gaan aanpakken. We willen ook betaalbare huisvesting voor jongeren uit Zuidoost realiseren, al op korte termijn.’

‘Een ander plan is bouwen voor de buurt, waarbij we samen met private partijen betaalbare koopwoningen neerzetten waar bewoners van Zuidoost met voorrang voor in aanmerking komen. In de G-buurt hebben wij 900 woningen, waarvan we een gedeelte gaan liberaliseren. Dat worden flats met lage middenhuur. In de E-buurt staan veel koopwoningen en daar zetten we juist socialehuurwoningen neer. Op deze manier proberen we de mix van de bevolkingssamenstelling te veranderen en willen we de tweedeling tussen buurten tegengaan.’

HARRY DOBBELAAR, BESTUURDER ZONOVA

‘Ook in Zuidoost moet je alle kansen krijgen om je te ontwikkelen’

Foto: Petra Hoogerbrug

‘Zonova, een koepel van twintig basisscholen in Amsterdam Zuidoost, werkt mee aan de doelstellingen van het Masterplan Zuidoost. Opgroeien en wonen in Zuidoost moet betekenen dat je alle kansen en mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen, te groeien en je talenten te ontplooien.’

‘Daarom is het masterplan voor kinderen, ouders en leerkrachten zo belangrijk. Het zorgt voor duurzame aandacht voor en investeringen in het onderwijs. Daarmee kunnen alle basisscholen van Zonova het aanbod aan de leerlingen nog verder verbreden. De kwaliteit van ons onderwijs is goed: de Inspectie van het Onderwijs heeft een deel van de scholen in Amsterdam Zuidoost als goed beoordeeld en één zelfs excellent.’

‘Maar we willen graag nog meer investeren in taal, rekenen en in bijvoorbeeld begeleide vrijetijdsbesteding ná schooltijd, zoals sport, cultuur en extra lees-, techniek- en computeronderwijs. Daar is veel behoefte aan, want een deel van de kinderen komt uit achterstandsgezinnen. Op het gebied van sport en cultuur is bij hen vaak minder mogelijk. Ook een leesoffensief is onderdeel van onze aanpak. Hoe hoger de kwaliteit van het aanbod, hoe meer kinderen de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen.’

‘Het masterplan maakt het ook makkelijker voor leerkrachten om een betaalbare woning in Zuidoost te vinden, waardoor het voor hen aantrekkelijker wordt om hier te komen werken.’

ANNEMARIE TIEBOSCH, BEWOONSTER

‘Ik vind het oprecht leuk om aan de buurt te werken’

Foto: Martin waalboer

‘Ik woon sinds 2003 in Zuidoost en ik vind het hier hartstikke leuk. Mijn buurt is net een dorpje: ik ken iedereen en het is heel gezellig, met allerlei verschillende mensen en culturen.’

‘Ik doe als zzp’er allerlei projecten rondom creatieve ontwikkeling en sociale cohesie in de buurt, zoals een buurtmoestuin en creatief buurtlokaal Aanwezig & Bezig. Door samen bezig te zijn en te werken aan bijvoorbeeld kunstprojecten voor de buurt, leren buurtgenoten elkaar kennen. Ik vind het oprecht leuk om aan de buurt te werken en de mensen iets te kunnen bieden.’

‘Zuidoost heeft nog steeds de klassieke Bijlmerproblemen: criminaliteit, armoede, schooluitval. Mijn eigen kinderen zijn goed terechtgekomen. Mijn oudste studeert en maakt podcasts, de jongste studeert aan de Herman Brood Academie en geeft zelf muziekles. Mijn eigen ‘masterplan’ is dat ik heel betrokken ben en ze altijd goed heb begeleid.’

‘Ik denk dat dat ook de kern zou moeten zijn van het Masterplan Zuidoost: onze jeugd op alle mogelijke manieren begeleiden en structuur geven, zodat ze goed terechtkomen.’

tekst: floris dogterom