Feiten en cijfers

Wat doen woningcorporaties met de huuropbrengst?

Woningcorporaties investeren fors in betaalbaar wonen, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Dat betalen zij voornamelijk uit de huuropbrengsten en uit leningen met huizen als onderpand.

Infographic huuropbrengst woningcorporaties


Corporaties kiezen de CAO-loonontwikkeling als uitgangspunt voor de door het Rijk vastgestelde jaarlijkse huurverhoging in plaats van de zeer hoge inflatie van dit moment. En wie in 2023 een inkomen heeft van maximaal 120% van het sociaal minimum en een huur betaalt van meer van € 575, krijgt een eenmalige huurverlaging.


Infographic huuropbrengst woningcorporaties

Betaalbaar wonen is een gedeelde verantwoordelijkheid van woningcorporaties en de overheid, vindt Aedes. Lees meer over de visie van Aedes op betaalbaar wonen en huurbeleid.

Woningcorporaties investeren volop en zitten goed op schema om de in 2022 gemaakte Nationale Prestatieafspraken te realiseren. Maar een nieuwe doorrekening uit juni 2023 laat wel zien dat corporaties op langere termijn financieel in de knel komen.

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen