Goedemorgen

Bo-Iris Bergevoet

Commissaris bij Wold & Waard

  4 minuten leestijd

Nieuwsgierig, leergierig en graag zoveel mogelijk verschillende mensen om zich heen, dat is een snelle schets van Bo-Iris Bergevoet. Met 27 jaar is ze een van de jongere commissarissen bij een woningcorporatie. ‘Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en wil graag iets voor anderen betekenen.’

Sinds vorig jaar is Bo-Iris Bergevoet commissaris bij woningcorporatie Wold & Waard. En ze heeft naast haar functie nog een missie: de diversiteit in raden van commissarissen vooruithelpen en anderen daarin inspireren. En dan gaat het wat haar betreft nog niet eens zo zeer om wat je aan de oppervlakte ziet: de mix man, vrouw, leeftijd, ervaring, cultuur. Het gaat er uiteindelijk om dat je elkaar aanvult in een raad, vindt ze. Dat iedere commissaris in een raad net even anders tegen de wereld aankijkt en een eigen focus heeft.

‘Ook jongere mensen kunnen prima toegerust zijn voor de commissarissenrol’, ziet ze. ‘Veel bestuurlijke ervaring kan in die rol juist ook een belemmering zijn als je het bijvoorbeeld lastig vindt om afstand te nemen van de uitvoerende rol.’ Er zijn genoeg young professionals die interesse zouden hebben om commissaris te worden, denkt Bo-Iris. Maar ze weten vaak niet wat het allemaal inhoudt, denken al snel dat het saai is of weten gewoon niet waar ze moeten beginnen.

‘Ook jongere mensen kunnen prima toegerust zijn voor de commissarissenrol’


Professioneel gedrag

Daarom helpt ze zo nu en dan met het opstellen van vacatureteksten om ook young professionals aan te spreken bij het werven van een nieuwe commissaris. ‘Als je doorvraagt, dan zoeken ze eigenlijk iemand met professioneel gedrag en sensitiviteit. Iemand die de rolzuiverheid snapt tussen commissarissen en bestuurders en kennis heeft van governance. Aan zo’n profiel kun je ook voldoen als je jonger bent, als je ervoor wilt gaan.’

Bo-Iris Bergevoet, Commissaris bij Wold & Waard

Bo-Iris Bergevoet (27)

Commissaris bij: Wold & Waard in het Westerkwartier Groningen
Opleiding: Msc Business Information Management (BIM), masterclasses good governance, coaching en mediation
Werk: senior management consultant bij Capgemini Invent
Woont in: een klushuis in Laren samen met haar partner en poes Pip
Vrije tijd: haar huis verbouwen, tekenen en schilderen

Hoe ze zelf in een raad van commissarissen terechtkwam? De eerste kiem daarvoor is gelegd tijdens haar studie Bedrijfskunde in Rotterdam. Ze huurde een kamer bij een woningcorporatie en reageerde op een vacature voor een bestuurslid bij het huurdersplatform. Ze vond dat een mooie kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

‘Heel veel heb ik daar geleerd van mijn collega’s bij het platform. Het werk greep me echt, ik besteedde er zo een dag in de week aan.’ Bo-Iris groeide door tot voorzitter van de huurdersorganisatie, maar moest daarmee, met pijn in het hart, stoppen toen ze na haar afstuderen voor haar werk in de consultancy naar Amsterdam verhuisde. ‘Mijn moeder is directeur-bestuurder van een kinderopvangorganisatie. Via haar kwam ik op het idee om me te verdiepen in de rol en representativiteit van de commissaris.’

Ze volgde in Maastricht 2 jaar lang masterclasses good governance. Met dat certificaat op zak ging ze in gesprek met recruiters. Maar daarin merkte ze best terughoudendheid. Recruiters werken graag met een pool van mensen met ervaring waaruit ze kandidaten voorstellen voor een vacature. In zo’n pool kom je niet zomaar, merkt Bo-Iris op, met het gevaar dat commissarissen uit hetzelfde kringetje komen.

Mooie match

‘Uiteindelijk ben ik alleen bij Wold & Waard in Groningen op gesprek uitgenodigd. Opvallend genoeg koos deze raad ervoor de volledige procedure zelf, zonder recruiter, te doen.’ Daar is ze vorig jaar aan de slag gegaan. Niet in de eerste plaats vanwege haar leeftijd, maar vooral omdat het een mooie match was: ‘Ik bracht mijn kennis mee uit het huurdersplatform en mijn werkervaring in digitale transformaties in organisaties.’ Dat paste goed in het profiel dat Wold & Waard zocht.

‘Ik bracht mijn kennis mee uit het huurdersplatform’


Groningen is niet naast de deur, want inmiddels woont ze in een klushuis in het Noord-Hollandse Laren. In de afstand heeft ze haar ritme wel gevonden. ‘Op dagen dat we vergaderen werk ik overdag in de lobby van een hotel in de buurt van Groningen. Dat is op die manier prima samen met mijn full-time baan te combineren en zo ben ik altijd op tijd voor de avondvergaderingen van de raad.’

Bo-Iris Bergevoet, Commissaris bij Wold & Waard

Ze is er trots op dat ze deel mag uitmaken van deze raad van commissarissen. Omdat het een fijne divers samengestelde club mensen is waar ze weer veel leert. ‘We hebben pas een hele dag bijgewoond, op de fiets door de regio langs buurttuintjes en buurthuizen om met bewoners te praten. Want we vinden het bij Wold & Waard belangrijk dat alle commissarissen het huurdersperspectief meenemen in hun werk.’

Verantwoordelijkheid

Haar benoeming opent ook deuren in haar missie om diversiteit in RvC’s vooruit te helpen. Om meer te leren over omgaan met diversiteit gaat ze langs bij andere organisaties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM). En ze heeft voor de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en voor de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) workshops over diversiteit mogen faciliteren. De laatste samen met de voorzitter van de RvC van Wold & Waard.

‘Durf ook eens anders te kiezen als RvC’


Zo kon hij ook vanuit het perspectief van de raad vertellen over de afwegingen om een jongere commissaris aan te nemen. In de praktijk komen young professionals vaak niet verder dan een stageplek omdat RvC’s het best spannend vinden om die verantwoordelijkheid aan een jonger iemand te geven, terwijl dit in de praktijk door een goede samenstelling juist geen risico hoeft te zijn. Bo-Iris vindt het hoog tijd dat RvC’s ook eens anders durven kiezen als ze een nieuwe commissaris aannemen. ‘Mijn oproep is: dare to be different!’

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hecht veel belang aan het stimuleren van diversiteit van raden van commissarissen. Lees meer over het thema diversiteit op de website van VTW.

Tekst: Margriet Pflug, foto’s: Selma van der Bijl

Wil je elk kwartaal Aedes-Magazine in jouw inbox?

Gerelateerde artikelen