Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2021

Commentaar

(Green) Deal !

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

De Europese Commissie presenteerde deze zomer het megapakket aan wetsvoorstellen die Europa klimaatneutraal moeten maken. Dat de doelen van de Europese ‘Green Deal’ ambitieus zijn, was al wel eerder duidelijk. Maar vanaf deze woensdag werd ook echt concreet wat dit voor landen, bedrijven en burgers gaat betekenen.

In Brussel presenteerde de Europese Commissie een megapakket aan wetsvoorstellen die Europa op het pad naar een klimaatneutrale toekomst per 2050 moeten zetten. De plannen zijn ambitieus en ingrijpend.

‘Er wordt weer een groot beroep gedaan op de innovatiekracht, de organisatiecapaciteit en het investeringsvermogen van woningcorporaties’ 

Duidelijk is ook dat het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad een belangrijk onderdeel is van deze Green Deal. Dat wisten wij al, en veel corporaties zijn ook al aan de slag met verduurzaming. Niet voor niets zijn termen als startmotor, koplopers, complexgewijze of wijkgerichte aanpak ons niet vreemd. Corporaties zijn gewend om groot onderhoud, woningverbetering en renovatie te combineren met verduurzamingsmaatregelen. Niet voor niets is in de Actieagenda Wonen verduurzaming een van de vier pijlers naast nieuwbouw, leefbaarheid en betaalbaarheid.

Dit alles neemt niet weg dat er hier weer een groot beroep wordt gedaan op de innovatiekracht, de organisatiecapaciteit en het investeringsvermogen van de woningcorporaties.

‘Het lijkt erop dat vanuit Europa substantiële financiële middelen beschikbaar komen. Nu Nederland nog’ 

Innovatiekracht, want de techniek van verduurzaming van de gebouwde omgeving is nog volop in ontwikkeling en corporaties moeten elke dag ingewikkelde keuzes maken welke maatregelen welk langetermijnresultaat opleveren. Organisatiecapaciteit, omdat verduurzaming om samenwerking vraagt van heel veel partijen: in de eerste plaats met bewoners, maar ook van corporaties met elkaar, met bouwers en installateurs en overheden.

Het komt er nu op aan dat het langetermijninvesteringsvermogen van corporaties ook wordt gesteund. Het lijkt erop dat vanuit Europa substantiële financiële middelen beschikbaar komen. Nu Nederland nog. Alle ingrediënten voor een echte langetermijninvesteringsagenda liggen op de formatietafel. Laten we hopen dat we ook in Nederland met enthousiasme kunnen zeggen: Deal! 

Meer weten over de verduurzaming van woningen?

Beluister in de Aedes-podcast-serie Meer dan een huis: 
Nog 2,4 miljoen groene huizen te gaan.

Foto: Simone-Michelle de Blouw