Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2022

Commentaar

Samen werken aan goed wonen

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

De Actieagenda Wonen draagt niet voor niets de titel Samen werken aan goed wonen. Voor alle grote opgaven van de volkshuisvesting die voor ons liggen geldt: we kunnen het niet alleen. Maar we willen het ook niet alleen.

De landelijke opgave zoals geschetst in de Actieagenda, die voor een groot deel spoort met het nieuwe regeerakkoord, vereist intensieve samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Daar moeten immers de bouwlocaties worden ontwikkeld, daar zullen renovatie en verduurzaming moeten worden geprogrammeerd. En daar zullen we afspraken moeten maken over hoe gecoördineerde inzet van wonen, zorg, welzijn en veiligheid de leefbaarheid van wijken en buurten moet verbeteren.

‘Van de nieuwe minister mogen we verwachten dat meer regie gaat helpen bij het maken van wederkerige afspraken’

In de Actieagenda Wonen staat beschreven welke investeringen mogelijk worden als de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Gelukkig is het nu zover. De woningcorporaties hebben zich in diezelfde Actieagenda meer dan bereid verklaard prestatieafspraken te willen maken over de inzet van die investeringsruimte. En dat zal de noodzaak tot lokale en regionale samenwerking fors doen toenemen.

In de eerste plaats omdat prestatieafspraken wederkerig moeten zijn. Meer nieuwbouw staat of valt met een voortvarende ontwikkeling van locaties en met snellere procedures. Investeren in leefbaarheid vergt koppeling tussen het fysieke en het sociale domein. Hier zullen we dus afspraken moeten maken met lokale en regionale overheden. Van de nieuwe minister kunnen en mogen we verwachten dat meer regie gaat helpen bij de totstandkoming en uitvoering van wederkerige afspraken.

‘Het vergt meer samenwerking om een stabiele bouwstroom te ontwikkelen’

Maar ook de samenwerking tussen woningcorporaties onderling zal nieuwe impulsen krijgen. De regionale opgaven van de volkshuisvesting kunnen in veel gevallen niet door 1 corporatie worden gedragen. Het vergt meer samenwerking om een stabiele bouwstroom te ontwikkelen die investeringen mogelijk maakt in circulair en modulair bouwen. Een samenwerking ook vaak over de regionale grenzen heen.

Meer dan ooit verwacht de samenleving prestaties van onze sector. Meer dan ooit zullen we die door samenwerking moeten leveren.

Kijk ook eens bij het onderwerp Politiek op Aedes.nl.

foto: phil nijhuis