Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2022

Blikopener

‘GOED OM MET ELKAAR IN GESPREK TE BLIJVEN’

Prestatieafspraken in Schiedam

3 minuten leestijd

In Schiedam maakten huurdersvereniging HOW, woningcorporatie Woonplus en gemeente prestatieafspraken over nieuwbouw, het huisvesten van bijzondere doelgroepen, kwaliteitsverbetering van de huidige woningvoorraad en veiligheid & leefbaarheid. Alle 3 partijen zetten hun handtekening, al liet de huurdersvereniging een voorbehoud opnemen.

Said Ali, interim-voorzitter huurdersvereniging HOW

‘We maken ons zorgen over het tekort aan betaalbare woningen’

Foto: Martin Waalboer

‘Toen ik hoorde dat Schiedam van het gas af gaat, wilde ik als huurder mijn verantwoordelijkheid nemen en de belangen van huurders behartigen. Ik ben voor groene energie, maar dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de bewoners, bijvoorbeeld omdat ze meer moeten gaan betalen.’

HOW zet zich onder andere in voor leefbare wijken en betaalbare, fatsoenlijke woningen. Er wordt veel gesloopt in Schiedam, maar in de nieuwbouw die ervoor terugkomt zijn minder woningen voor mensen met lage inkomens, die huursubsidie keihard nodig hebben. We hebben daarom getwijfeld of we de prestatieafspraken zouden tekenen.’

‘Nadat we met verschillende adviseurs in gesprek zijn geweest, hebben we er uiteindelijk voor gekozen om het toch te doen. Er is een appendix toegevoegd aan de prestatieafspraken, waarin wij expliciet kenbaar maken dat wij ons zorgen maken over het tekort aan betaalbare woningen in Schiedam.’

‘Door de prestatieafspraken te tekenen hebben we de hoop dat we de komende jaren, samen met de corporatie en de gemeente, iets kunnen bereiken voor huurders met lage inkomens. Als we niet hadden getekend, hadden we helemaal geen invloed gehad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen mooie dingen kunnen bereiken voor huurders in Schiedam.’

Emile Klep, directeur-bestuurder Woonplus

‘We willen naar gemengde buurten’

Foto: Michelle Muus

‘De Woonvisie van de gemeente en onze eigen strategie is heel duidelijk: we willen naar gemengde buurten toe. Daarin worden we gesteund door de huurders. Een te grote clustering van sociale huur heeft negatieve consequenties voor de leefbaarheid.’

‘In 2 wijken met meer dan de helft sociale huurwoningen gaan wij het percentage de komende jaren terugbrengen naar 40%. Daar komen duurdere huurwoningen en koopwoningen voor in de plaats. ’

‘In andere wijken gaan we juist sociale huurwoningen bijbouwen. We gaan als corporatie ook terug de buurt in, om de leefkwaliteit te versterken en mensen te ondersteunen. We gaan hierbij actief samenwerken met de gemeente, welzijnsorganisaties en andere partijen, onder wie natuurlijk HOW. Ik denk dat we mooie afspraken met hen en de gemeente hebben gemaakt. ’

‘Ik snap heel goed dat HOW zich zorgen maakt over het aantal betaalbare woningen, want zij komen op voor de belangen van de huidige huurders. Maar tegelijkertijd merken wij dat er steeds meer behoefte ontstaat aan wat duurdere huurwoningen. Daarover zijn we in gesprek. We zijn blij dat we het met HOW vrijwel overal over eens zijn. Over dat ene punt hebben we met elkaar nog wat meters te maken.’

Antoinette Laan, wethouder Wonen, Schiedam

‘Heel belangrijk om de huurders erbij te betrekken’

Foto: Martin Waalboer

‘Alle 4 de thema’s in de prestatieafspraken vind ik van belang, met de nadruk op een veilige en leefbare leefomgeving en huisvesting voor iedereen, omdat het dé onderwerpen zijn die bij iedereen in dit land hoog op de agenda staan. Wettelijk gezien moeten gemeenten en corporaties prestatieafspraken maken, maar wij vinden het ook heel belangrijk om de huurders erbij te betrekken.’

‘Bouwen, bouwen, bouwen is het devies, en dat gaat het snelst als je aan de voorkant afspraken maakt en eventuele hobbels wegneemt. Bijvoorbeeld bezwaarschriften die ingediend worden wanneer je midden in het bouwproces zit.’

‘Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, zodat je weet waar iedereen vandaan komt en waar de eventuele pijn zit. De huurdersvereniging heeft niet voor niks een appendix laten opnemen in de prestatieafspraken, over een punt waar zij een andere kijk op de zaak hebben.’

‘We zullen elkaar de komende 2 jaar regelmatig spreken en dan zal hun punt zeker terugkomen. De uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen zal in elk geval niets veranderen aan de geplande uitvoering van de plannen. Want de gemeenteraad heeft er “ja” tegen gezegd en afspraak is afspraak. De burger mag rekenen op continuïteit van bestuur.’

Meer praktijkvoorbeelden van prestatieafspraken vindt u op Aedes.nl.