Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 05-2017

Commentaar

Wat doet het kabinet?

Marnix Norder, voorzitter Aedes

2 minuten leestijd

De formatie is voorbij, er ligt een regeerakkoord en het kabinet is beëdigd. De toon van de plannen vind ik positief. Na jaren van discussie over wetten en regels zet het nieuwe kabinet goede stappen in de richting van corporaties. De coalitiepartijen zien welke rol wij spelen in de samenleving.

En dat we elkaar nodig hebben om woonproblemen op te lossen. Meer nieuwbouw, voldoende betaalbare huurwoningen, meer verduurzaming, meer regionale en lokale samenwerking: daar vinden we elkaar direct.

Maar over hoe we dat bereiken, heb ik nog wel het nodige te bespreken met de nieuwe ministersploeg. Natuurlijk als eerste met de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, die wonen in haar portefeuille heeft. Dit regeerakkoord heeft veel ambities. Maar kabinet, help ons dan wel om onze gezamenlijke doelen daadwerkelijk te kunnen bereiken.

Steeds meer geld van huurders gaat direct naar de Belastingdienst. Vreemd, want kopers krijgen in Nederland gewoon subsidie. Naast de verhuurderheffing, die maar blijft oplopen, betalen corporaties straks ook nog eens honderden miljoenen extra vennootschapsbelasting. Tenminste, als het aan dit kabinet ligt. Het kan niet anders dan dat dit een onbedoeld effect is van een belastingmaatregel gericht op multinationals, niet op woningcorporaties.

En als je dan kijkt naar de korting op de heffing voor corporaties die hun huizen verduurzamen; een schamel bedrag van jaarlijks 50 euro per woning. Net genoeg voor twee spaarlampen, en dan houdt het op. Terwijl het duizendvoudige nodig is om een woning echt energiezuinig te maken. Dat er nu überhaupt een korting komt, is een eerste stap. Maar kom op, hiermee redden we het niet.

Voor wat betreft de sociale kant staan er diverse goede dingen in het regeerakkoord voor onze huurders: aandacht voor vereenzaming, schuldhulpverlening en andere zorg/welzijnsaspecten die steeds belangrijker zijn doordat we langer zelfstandig wonen. Dat biedt perspectief.

We staan te trappelen om nieuwe huizen te bouwen, maar het ontbreekt aan locaties. In Utrecht bijvoorbeeld, waar corporaties in de startblokken staan maar de gemeente geen grond heeft. Wat doet het kabinet voor mensen op de wachtlijst? En wat doet het kabinet om nieuwbouw in gemeenten een boost te geven?

In onze Woonagenda staat wat wij kunnen bijdragen aan goed wonen in Nederland. Samen met gemeenten, huurders, bouwers, zorg en maatschappelijke organisaties. De vraag is wat doet het kabinet? Die vraag stel ik minister Ollongren natuurlijk tijdens onze eerste kennismaking. Ik kijk er nu al naar uit!